5000 norske barn ble sendt til Sverige for å fetes opp

Slik hjalp svenskene Norge under og like etter krigen: Varer og penger strømmet over grensen, mens barn fikk dra til Sverige for behandling. Den siste krigsvinteren kom det 175.000 svenske julegaver.

AFTENPOSTEN HISTORIE: Det er lett å tro at grensen mot Sverige var hermetisk stengt under andre verdenskrig. At bare folk på flukt kom seg over, gjerne hjulpet av heroiske grenseloser.

Det gjaldt mennesker.

Materielle verdier fløt langt friere. Den svenske rausheten kjente ingen grenser. Norske nazister og tyske okkupanter lot det skje, og tok gjerne imot.

Dokumenter i det svenske Riksarkivet viser det store omfanget av denne svenske hjelpen til Norge under og rett etter krigen:

Les hele saken med abonnement