Noe dramatisk var i ferd med å skje. Norske skip ble lagt i opplag, sjøfolkene gikk på land og rederiene forsvant.
Historie

Krisen som (nesten) senket norsk skipsfart

Da shippingkrisen rammet norsk skipsfart på 1970- og 80-tallet ble løsningen å gjøre Norge til et skatteparadis for redere.

  • Trond Gram
    Trond Gram

AFTENPOSTEN HISTORIE: «Rederidøden herjer». Overskriften i VG 12. oktober 1977 kunne ikke vært tydeligere. Det var krise i norsk skipsfart.

I tre år hadde gigantiske tankskip ligget i opplag i fjordene langs norskekysten. Tradisjonsrike rederier kjempet en kamp for eksistensen, og det var ennå ikke over.

Den mektige Bergens-rederen Hilmar Reksten vaklet på konkursens rand, med en gigantgjeld til Aker. Fearnley & Eger, som var eid av Astrup-familien, var overlatt til kreditorenes nåde, med en gjeld på over én milliard kroner.

De var på langt nær alene om å slite i motvind. Gjennom store deler av 1970- og 80-tallet var rederinæringen sterkt presset av den såkalte shippingkrisen.

Ennå skulle det gå et tiår med krise for norske rederier. Antallet norske sjøfolk skulle bli nær halvert og handelsflåten redusert fra rundt 2000 skip i 1978 til 1500 i 1988.

Men hva skjedde – og hvorfor?

Les hele saken med abonnement