I nesten 90 år måtte det norske Forsvaret holde seg unna svenskegrensen sør for Elverum.

  • Anders Kvernberg
    Spesialbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket

I nesten 90 år gikk denne demilitariserte sonen som et tykt belte langs grensen mellom Norge og Sverige fra Hvaler til Finnskogen. Foto: Nasjonalbiblioteket

AFTENPOSTEN HISTORIE: Under koronakrisen har soldater bistått med vakthold på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Dette er i dag et fredelig område. Men en gang sendte både Norge og Sverige mange tusen soldater til grensetraktene.

Samtidig lå begge land i vanskelige forhandlinger. Et resultat ble denne demilitariserte sonen.

Der hadde ingen bevæpnet soldat lov å oppholde seg. Slik var det helt til 1993.

Les hele saken med abonnement