Med de fremste reklamefolkene på laget skapte Nasjonal Samling en propagandakampanje uten sidestykke i norsk historie.

Allerede i 1933 ble det nystiftede fascistiske partiet Nasjonal Samling kåret til å ha den beste politiske kampanjen.
Vidkun Quisling og hans folk fikk bare 2,2 prosent av stemmene i stortingsvalget dette året. Men utmerkelsen var et uttrykk for ekspertisens syn, og et tegn på det som skulle komme.

AFTENPOSTEN HISTORIE: Før og under annen verdenskrig foregikk det en utstrakt propagandavirksomhet i Norge.

Nasjonal Samlings (NS) propaganda hadde som mål å verve nordmenn som velgere, medlemmer og frontkjempere til nazismens tjeneste.

Allerede i 1933 roste norsk reklamebransje NS for beste politiske propagandakampanje.

Med sitt enkle språk og kraftfulle, fargesterke uttrykk fungerte kampanjen godt fra et reklamefaglig standpunkt.

Les hele saken med abonnement