Flere ganger trådte hun ut av mennenes skygge og spilte en fremskutt rolle. Det gjorde henne til en av de betydeligste kvinnene i norsk middelalder. Kanskje fulgte hun også i farens fotspor til Jerusalem?

Sagaene har ikke så mye å si om kvinner, men Sigurd Jorsalfares datter Kristin er en av unntakene.

Kristin Sigurdsdatter: Kongsdatter på korstog?

AFTENPOSTEN HISTORIE: Noen år etter at Sigurd Jorsalfare hadde vendt hjem fra korstoget til Det hellige landet, inngikk han ekteskap med Malmfrid, som var datter til storfyrst Mstislav av Kiev. Med henne fikk han datteren Kristin.

Vi vet ikke nøyaktig når Kristin Sigurdsdatter kom til verden, men Sigurd og Malmfrid antas å ha giftet seg mellom 1116 og 1120, og Sigurd døde i 1130. Derfor anslås det vanligvis at Kristin ble født rundt 1125, kanskje litt tidligere.

Les hele saken med abonnement