I Vietnam raste en langvarig krig.
I Norge og ellers i verden protesterte mange mot USAs krigføring.
Samtidig gikk krigen hardt utover livene til mange av barna i landet. Mange ble foreldreløse.
20. oktober 1968 kom de første adoptivbarna fra Vietnam med fly til Fornebu.
Om bord var to som fikk et helt spesielt bånd.

Barna fra Vietnam

En liten jente på 22 måneder og en gutt på 15 måneder var blant den dyrebare lasten av foreldreløse, underernærte og syke unger i alderen to måneder til tre år.

  • Mette Bugge

Denne vesle jenta fikk senere navnet Mai-Lin, gutten ble hetende Kim.

De var med på det første av seks fly med til sammen 110 barn som kom med unger fra Vietnam til Norge årene 1968 til 1975.

Les hele saken med abonnement