Thorstein Veblen tok et nådeløst oppgjør med USAs elite

En sønn av norske utvandrere ble verdenskjent for kritikken av den amerikanske «uproduktive klassen». Så ble han glemt. Nå er Thorstein Veblen aktuell igjen, også i Norge.

«Historien gjentar seg kanskje ikke. Men den rimer», skal forfatteren Mark Twain ha sagt. Twain ga i 1873 ut boken «The Gilded Age: A Tale of Today». Der fikk leserne en moralsk pekefinger om farene for samfunn som rigges for spekulasjon fremfor «ærlig arbeid».

Nå er vi der igjen, vil mange mene. Det har en forklaring:

– I ulike tekno-økonomiske epoker kan de samme fenomenene gjenta seg, sier professor Erik S. Reinert, ekspert på økonomisk historie og idéhistorie.

Parallellene mellom «The Gilded Age» – den såkalte forgylte epoken i USA mellom ca. 1870 og 1900 – og vår egen tid har gjort Veblen aktuell igjen:

– Det er en åpenbar sammenheng, sier økonomiprofessor Arild Vatn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han knytter også Veblens fornyede relevans opp mot klimaendringer og det grønne skiftet.

Troen på «markedet»

Få i Norge vet hvem Thorstein Bunde Veblen (1857–1929) er, og interessen for ham går i bølger. Men de siste årene har både Veblen og «den forgylte alderen» han virket i fått en renessanse, blant annet gjennom en rekke bøker. HBO viser i 2022 serien «The Gilded Age». Det er ikke tilfeldig.

Les hele saken med abonnement