JARLSBERG HOVEDGÅRD utenfor Tønsberg er et av landets best bevarte slottsanlegg. Det er gods og stamhus for slekten Wedel Jarlsberg, og driften ledes i dag av Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg, den 12. i rekken.
FRITZØEHUS er et slott i Larvik, bygget av Michael Treschow i 1863–65. Eiendommen er fremdeles i familien Treschows eie, og skal være Norges største privatbolig. Mille-Marie Treschow (1954–2018) bodde her i mange år.
FOSSUM HOVEDGÅRD ved Skien har siden 1739 vært eid av medlemmer av slekten Løvenskiold. Her bodde bl.a. Severin Løvenskiold, en sentral eidsvollsmann og senere statsminister og stattholder.

Stortinget ville avskaffe norsk adel i 1821. Men den forsvant ikke helt likevel.

Har vi fortsatt adel i Norge?

AFTENPOSTEN HISTORIE: Adelen. De staseligste av de mest fornemme som ikke er kongelige, har gjort seg gjeldende helt tilbake til Harald Hårfagres dager.

Høvdingene på 900-tallet var forløpere for den mer lovfestede, arvelige klassen med monopol på embeter i statsadministrasjonen og hæren.

Skatt slapp de ofte også unna.

I Norge finnes det fortsatt nærmere 1000 personer av gammel adelsslekt.

Kjente nordmenn av adelig slekt i dag

Les hele saken med abonnement