Festningen var Norges sterkeste utpost i sør. To mil fra dagens Göteborg.

I mange kommuner langs Sveriges vestkyst blir fritidseiendommene kjøpt opp av pengesterke nordmenn. Men i 750 år var hele området ned mot Göteborg en del av Norge.

AFTENPOSTEN HISTORIE: Situasjonen var desperat for den dansk-norske kongen. Svenske soldater hadde kommet over isen og beleiret København. Kongen ba om fred.

I Roskilde skrev partene under en fredsavtale. For danskekongen Frederik 3. ble den sviende. Han måtte gi fra seg store deler av riket sitt til Sverige, inkludert Trondhjems len og Båhuslen i Norge.

Trøndelag fikk han snart tilbake.

Båhuslen skulle aldri mer bli norsk.

Men hadde fredsforhandlerne i Roskilde hatt bedre etterretning, kunne utfallet blitt annerledes i 1658:

Les hele saken med abonnement