Dette er maten som skulle gjøre norske sjøfolk mette til jul

Til daglig kunne det gjerne stå salt flesk, havregrøt, hest eller albatross på menyen. Men den som seilte på de syv hav skulle selvsagt ha skikkelig julemat!

Skål og god jul! Hvalfangere feirer julaften til sjøs på «Thule», ca. 1955.

AFTENPOSTEN HISTORIE: Boken Matstell til sjøs ble ført i pennen av I. Reichborn-Kjennerud og N. Schrøder-Nielsen og kom i flere uforandrede utgaver også etter krigen.

Det 244 sider tykke verket var «Godkjent til bruk ombord i norske skib i henhold til § 13 i de ved kgl. resolusjon av 15. oktober 1937 fastsatte forskrifter om kostholdet på norske skib».

Les hele saken med abonnement