Historie

Skeiv kjærleik under nazismen

Tusenvis av homofile blei offer for naziregimet i Tyskland. Men korleis var vilkåra for skeiv kjærleik i Noreg under krigen?

  • Runar Jordåen
    Historikar og førstebibliotekar ved Skeivt arkiv

21. april er det 50 år sidan forbodet mot sex mellom menn blei avskaffa.


Hausten 1943 innleia den 27 år gamle bergensaren Charles Petterson og den nesten 12 år eldre tyskaren Gustav Schreiber eit kjærleiksforhold.

Under eit halvt år seinare fekk det heile ein brå og brutal slutt.

Dei blei to av ofra for nazistane si forfølging av homofile.

Kva var det som gjorde at styresmaktene her kunne gripa inn og straffa to vaksne menn?

Forholdet mellom Gustav og Charles var ikkje straffbart under norsk lov, slik forbodet i straffelova § 213 då blei praktisert.

Les hele saken med abonnement