7. juni 1905 sa Stortinget opp unionen med Sverige.
Samtidig ba de folkevalgte kong Oscar 2. om å velge en prins av sin familie til ny, norsk konge.

Prinsen som kunne blitt Norges kong Oscar 3.

I historiebøkene heter det gjerne at kong Oscar var så såret over unionsbruddet at han avviste forslaget. Sannheten er at kongen pekte på sin nest eldste sønn som Norges konge.

  • Trond Norén Isaksen
    Trond Norén Isaksen
    Historiker og forfatter

AFTENPOSTEN HISTORIE:

  • Hvorfor var han den eneste i familien kong Oscar var villig til å la bli norsk konge?
  • Hvorfor sa nordmennene nei til kong Oscars mottilbud?
  • Og hvem var prins Oscar Bernadotte, som kunne ha blitt kong Oscar 3. av Norge?

Les hele saken med abonnement