Historie

I tilfelle krig

Igjen opplever vi hvordan krigsfrykt får oss til å tenke beredskap og sikkerhet.

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

AFTENPOSTEN HISTORIE: Militære oppfinnelser og endrede allianser har til alle tider skapt behov for nye metoder og nye steder å beskytte og forsvare seg på.

Store ressurser er blitt brukt på å reise forsvarsanlegg som senere er blitt stående forlatt når nye forhold gjorde dem avleggs.

Hvordan har folk i Norge forberedt seg på og forsvart seg mot mulige angrep?

Rundt omkring står det fortsatt gamle forsvarsanlegg som er utgått på dato, særlig fra middelalderen og dansketiden. Men også fra epokene både før og etter. På hver sin måte og fra hver sine hundreår forteller de alle om vår evige sterke evne og vilje til å forsvare mot stadig nye militære trusler.

Les hele saken med abonnement