Y

TOPPLEDERDEBATTEN 2021

Som en del av denne arrangerer vi "Topplederdebatten" på Arendalsuka.
Der setter vi fokus på hvilken kompetanse, holdninger og verdier vi trenger i toppetasjene i norsk næringsliv.

Avsluttende ord for dagen med Henrik Syse og takk for fremmøte!

Se klipp fra årets og fjorårets konferanse her

La det gå sport i det…..
– om penger, sport og samfunnsansvar, debatt ledet av Daniel Røed-Johansen
Sven Mollekleiv, leder Norges Fotballforbunds Qatar-utvalg, Lise Klaveness, Direktør for NFF Elite

TOPPLEDERDEBATTEN 2021

FutureBoards ,  Aftenposten  og  UN Global Compact Norge følger opp suksessen fra tidligere år, og tar temperaturen i næringslivets toppetasjer. Hvorfor er ikke toppledere og styremedlemmer mer synlige i den offentlige debatten?
Er klimapraten bare fine ord, eller bare grønnvasking på høyt nivå? Er bærekraft buzzord eller business? Hva skjer når gode intensjoner møter realitetene?Les mer om debatten her.Bærekraft og klima. Hvilket ansvar har bedriftene for klimautfordringene i samfunnet og hvordan skaper de resultater. Er det grønnvasking eller reelle mål. Debatt ledet av Fredrik Kampevoll og Rakel Haugen Strand fra Aftenposten
I samtale med
Kjetil Håbjørg, konserndirektør i SAS, Anja Bakken Rise, leder i Framtiden i våre hender, Hedda Felin, Administrerende Direktør i Hurtigruten Norge
Sted: Takterrassen til Arendal Fossekompani // Live-stream

Tid: Tirsdag 17. august 2021

08:00 - 08:30

08:30 - 08:50

08:50 - 09:10

09:10 - 09:30

09:30 - 09:50

09:50 - 10:00

Oppmøte

Velkommen
Styrerikets tilstand v/ Turid Elisabeth Solvang, Daglig leder FutureBoards AS
I samtale med

Kim Gabrielli,  Daglig leder UN Global Compact Norge, Ørjan Svanevik, Konsernsjef Arendal Fossekompani,

Hvorfor skal Toppledere tørre å tale? Paneldebatt ledet av Joacim Lund,
journalist, Aftenposten

Ole Jacob Sunde, Styreleder i Schibsted, Tinius Foundation og The Scott Trust,
Nina Jensen, leder i REV Ocean,
Elisabeth Grieg, Styreleder og medeier i Grieg-gruppen.


Leading for the Future 2020

Aftenposten og FutureBoards arrangerer årlig Leading for the Future, en konferanse om næringslivets rolle i samfunnet og styrets/toppledelsens ansvar for bærekraftig verdiskaping for alle.

Font

Støttespillere

Arrangeres av

Leading for the Future 2021

Font

Fremtidens ledelse

- hvilken kompetanse, holdninger og verdier trenger vi i selskaper i norsk næringsliv?

Debatten vil sette fokus på næringslivets rolle i samfunnet og bedriftenes/styrets/toppledelsens ansvar for langsiktig verdiskaping for alle.
Er næringslivets bedrifter og ledere rustet for å bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene i historiens største endrings-tiår? Hva slags kompetanse, holdninger og verdier trenger vi, og hvordan kan norske/nordiske selskaper ta internasjonalt lederskap i dette arbeidet?

Møt

Program

Dress shirt, Clothing, Forehead, Hair, Chin, Human, Jaw, Sleeve, Collar

Joacim Lund

Kommentator
Aftenposten

Styreleder i Schibsted, Tinius Foundation og The Scott Trust

Dress shirt, Forehead, Hair, Chin, Smile, Eyebrow, Eye, Beard, Tie, Human

Ole Jacob Sunde

Vision care, Clothing, Forehead, Nose, Glasses, Head, Smile, Shirt, Beard, Jaw

Henrik Syse

Seniorforsker
Prio

Vision care, Facial expression, Forehead, Smile, Glasses, Face, Head, Chin, Eyebrow, Eye

Jimmy Bengtsson

Konsernsjef
Veidekke

Forehead, Chin, Smile, Eyebrow, Organ, Human, Collar, Tie, Black-and-white

Ørjan Svanevik

Administrerende direktør
Arendal Fossekompani

Hair, Forehead, Cheek, Chin, Eyebrow, Jaw, Neck, Sleeve, Collar, Style

Sportskommentator
Aftenposten

Daniel Røed-Johansen

Smile, Chin, Eyebrow, Eye, Coat, Sleeve, Gesture, Happy

Direktør Toppfotball & Landslag
Norges Fotballforbund

Lise Klaveness

Face, Smile, Chin, Outerwear, Eye, Coat, Neck, Sleeve, Gesture, Collar

Hedda Felin

Administrerende direktør
Hurtigruten Norge

Facial expression, Flash photography, Hair, Smile, Head, Shoulder, Eye, Sleeve, Gesture, Black-and-white

Anita Krohn Traaseth

Styreleder
StartUp Norge

Forehead, Nose, Cheek, Lip, Chin, Eyebrow, Eye, Eyelash, Smile, Jaw

Rakel Haugen Strand

Økonomijournalist
Aftenposten

Dress shirt, Forehead, Nose, Head, Chin, Human, Jaw, Collar

Sven Mollekleiv

Direktør samfunnsansvar og samfunnskontakt DNV

Økonomijournalist
Aftenposten

Vision care, Dress shirt, Forehead, Glasses, Head, Eyebrow, Jaw, Neck, Eyewear, Sleeve

Fredrik Kampevoll

Flash photography, Leather jacket, Cheek, Smile, Organ, Human, Sleeve, Style

Turid E. Solvang

Daglig leder
FutureBoards

Dress shirt, Clothing, Forehead, Hair, Face, Smile, Chin, Hairstyle, Eyebrow, Coat

Kim N. Gabrielli

Daglig leder
UN Global Compact Norge

Forehead, Nose, Hair, Face, Cheek, Smile, Lip, Chin, Eyebrow, Mouth

Anja Bakken Riise

Leder
Fremtiden i våre hender

Face, Forehead, Nose, Hair, Cheek, Smile, Head, Lip, Eyebrow, Eye

Nina Jensen

Daglig leder
REV Ocean

Vision care, Dress shirt, Flash photography, Forehead, Glasses, Face, Lip, Eye, Mouth, Jaw

Elisabeth Grieg

Grieg-gruppen