«Jeg synes det er ubehagelig å spørre om høyere lønn. Hvordan går jeg frem?»

Jobbeksperten svarer.

JOBBEKSPERTEN GIR RÅD: – Jeg synes det er et ubehagelig tema å snakke om, spesielt når man ønsker høyere lønn enn det som tilbys, skriver innsender.

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.


Spørsmål: Hei. Hvordan foregår lønnsforhandlinger? Skjer det i en samtale etter selve jobbintervjuet? Hvordan skal man hinte om at man gjerne vil snakke om lønn, hvis det ikke blir nevnt?

Jeg synes det er et ubehagelig tema å snakke om, spesielt når man ønsker høyere lønn enn det som tilbys.

Med vennlig hilsen masterstudent som søker jobb.

Jobbeksperten: Helene Tronstad Moe.

Jobbeksperten:

Hei! Det vanligste er at forhandlinger om lønn foregår etter at en kandidat blir innstilt til en stilling. Det betyr at lønn vanligvis ikke er et tema som diskuteres før en kandidat mottar et jobbtilbud.

Du trenger følgelig ikke tenke på hvordan du skal få tatt opp lønnsspørsmål i denne fasen. Faktisk ønsker mange jobbsøkere bevisst å unngå at temaet lønn kommer opp før de eventuelt mottar et tilbud.

Årsaken til dette er at de tenker at arbeidsgiveren er villig til å strekke seg lenger i lønnsforhandlingene når de først har innstilt en kandidat de knytter store forhåpninger til.

Les også

Velger du utdanning etter inntekt? Her er yrkene med høyest lønn

Dersom du blir spurt

Noen jobbsøkere opplever imidlertid at de blir spurt om lønnsforventninger eller hva de har i lønn under jobbintervjuet. Dette blir for det første gjort for å avdekke hvorvidt kandidaten er aktuell for stillingen.

Har kandidaten en lønn pr. i dag som høyt overgår det som er tiltenkt vedkommende som skal tiltre stillingen, kan dette bety at kandidaten er mindre aktuell.

Det er få som synes det er attraktivt å gå ned i lønn. Og selv om noen er villige til det, vet vi at dette vil kunne redusere deres motivasjon relativt raskt.

Det kan være taktiske grunner til at en arbeidsgiver stiller spørsmål knyttet til kandidaters lønnsnivå eller forventninger. Formidler en jobbsøker at hun eller han forventer 450.000 kroner, så kan arbeidsgiver tilby nettopp det – og ikke 500.000 som de egentlig hadde tenkt å tilby kandidaten som ble innstilt.

Les også

Steg for steg: Slik forhandler du deg til høyere lønn

Større forhandlingsrom i privat sektor

Generelt kan det også være greit å være klar over at man vanligvis har et større forhandlingsrom når man søker jobb i privat sektor.

Hvor langt en arbeidsgiver er villig til å strekke seg lønnsmessig, avhenger både av i hvilken grad de opplever at du som kandidat innehar relevant kompetanse, om du har flere jobbtilbud å velge mellom, og om virksomheten er avhengig av å få nyansatte raskt på plass.

I det offentlige er lønnsnivået relativt strengt regulert med utgangspunkt i kandidatens utdanningsnivå, antall års ansiennitet og stillingskategori. Jeg ønsker deg lykke til med jobbsøkingen.

Med vennlig hilsen fra Helene Tronstad Moe