• Isbjørn i "sommerlig" miljø, på Hornsundet sør på Svalbard. Det kan bli enda mindre is på Svalbard hvis ikke klimagassutslippene reduseres.

    FOTO: Bjørge Stein J

Dramatiske CO2-målinger på Svalbard

Aldri er det målt så mye CO2 på Svalbard som i år. Det er ingen tegn til bedring for nivået i atmosfæren.

De nedslående klimatallene vil bli presentert på en klimakonferanse i Oslo i dag.

Seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) legger frem tallene på den internasjonale CIENS-konferansen i Oslo. NILU overvåker CO2-nivået på Svalbard, bl.a. i samarbeid med Universitet i Stockholm.

- Rekordmålingene fra januar til mai i år er dessverre hverken sjokkerende eller overraskende. De bekrefter og forsterker en trend, sier Lund Myhre.

Hun viser til at NILUs målestasjon på Zeppelin-fjellet nordvest på Svalbard også i mars i fjor hadde et månedsgjennomsnitt som viste et CO2-nivå over 400 ppm (parts pr. million - ppm måler konsentrasjon av CO2). Nå viser alle de fem første månedene i år et gjennomsnitt på over 400 ppm CO2 - som er den grensen FNs klimapanel mener ikke bør overstiges hvis det skal være mulig å nå togradersmålet.

- Sannsynligheten for å oppfylle togradersmålet svinner nå. Det innebærer dramatiske konsekvenser for verdens befolkning i fremtiden dersom vi aksepterer en økning på mer enn 2 grader, sier Lund Myhre.

Unike tall

Lund Myhre viser til at den internasjonale meteorologiorganisasjonen WMO melder at det er målt over 400 ppm flere steder i verden, bl.a. i Mauna Loa, Alaska og Canada. Målingene fra Svalbard er spesielt interessante fordi de antas å gi unik informasjon om utviklingen i atmosfærens gjennomsnittsnivå på grunn av lite «forstyrrelser» fra lokale og regionale utslipp i dette området.

- Svalbard-målingene er en vekker om at utslippene ikke reduseres. Tvert imot. Hovedkilden er forbrenning av olje og gass og annen menneskelig aktivitet, sier Lund Myhre.

Lund Myhre understreker at det er middelverdien, gjennomsnittskonsentrasjonen over et helt år, og ikke enkeltmåneder som brukes som målestokk. Middelverdi på Svalbard for 2011 var 392,5 ppm, globalt 390,9.

I år har altså alle månedene til nå hatt nivåer over 400 ppm. Nivåene er høyest på våren, synkende utover sommeren, grunnet økende CO2-opptak fra vegetasjon om sommeren.

Etterlyser debatt

- Så det blir neppe 400 ppm som snittnivå for 2013. Men fortsetter utslippene i samme takt, vil grensen på 400 ppm i middelverdi overstiges allerede i 2016, antar Lund Myhre.

- Det er spesielt at også mai hadde et så høyt nivå. Jeg hadde håpet at terskelen på 400 ppm ikke skulle nås overhodet som årlig middelverdi, sier Lund Myhre.

Effektive tiltak

- Hva bør det føre til?

- At vi får en ordentlig klimadebatt igjen, og at politikere tar initiativ til effektive tiltak. Dette kan ikke løses av enkeltpersoner eller noen få land.

- Men hvorfor har ikke det skjedd allerede?

-  Jeg vet ikke. Men så lenge politikerne handler så lite som de gjør, så sender de ut et signal til befolkningen om at det ikke er så viktig, sier Lund Myhre.

- Men løsningen av klimaproblemene er politikernes ansvar. Jeg håper vi til høsten velger politikere som tør ta dette på alvor.

- Hvilke partier bør velgerne stemme på?

- På begge sider, opposisjon og posisjon, foreligger det politiske alternativer som tar klima utfordringene på alvor. Det viktige er at folk skjønner at det haster, og gjør gode valg nå.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Klima

Togradersmålet

Internasjonalt anerkjent mål om at den globale snittemperaturen ikke bør stige mer enn to grader sammenlignet med førindustriell tid (1850).

Togradersmålet er en "smerteterskel" for å unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene.

FNs klimapanel konkluderer med at selv en tograders oppvarming innebærer alvorlige konsekvenser for miljø og helse globalt:

Innebærer redusert tilgang på vann for mange, betydelig reduserte avlinger i utsatte regioner og vesentlig reduksjon av biomangfold.

Innebærer også trolig irreversible smelteprosesser for innlandsisen på Grønland og deler av Antarktis med påfølgende havnivåstigning.

Siste nytt