Simen Sætre og Qais Wahidi: Tolkens historie

Det er skrevet mange bøker om Norges bidrag i Afghanistan. Det er stort sett norske journalister, soldater, og diplomater som har uttalt seg. Derfor er det forfriskende å endelig få høre en afghansk stemme.

Qais Wahidi er bare 19 år når han begynner å tolke for ISAF i Nord-Afghanistan.

Qais Wahidi er bare 19 år når han begynner å tolke for ISAF i Nord-Afghanistan. Etter hvert blir han tolk for de norske styrkene i Meymaneh, og stiger i gradene. Han får ansvar for å tolke for sjefene i det norske OMLT-et (Operational Mentoring Liaison Team). Mens de norske offiserene skiftes ut hver sjette måned, blir han i tilsammen syv år. Han er således i en unik posisjon til å fortelle sin versjon av historien om Norge i Afghanistan.

Tolken er en fortelling på mange plan. Det er en fortelling om Norges militære engasjement i Afghanistan. Det er en fortelling om den såkalte «tolke-saken» i Meymaneh, som for første gang rulles opp i sin helhet. Men det er også en fortelling om Qais Wahidis personlige reise, fra fattig landsbygutt via sjefstolk i Meymaneh til krigsveteran i Norge.

Les hele saken med abonnement