Kultur

Langer ut mot TV 2-reportere i historiens største klagesak

PR-mann Anders Cappelen har skrevet et 3000 siders langt klagebrev til Pressens Faglige Utvalg.

Forfatter, forlegger og PR-mann Anders Cappelen har levert tidenes lengste klage til Pressens Faglige Utvalg.
  • Øystein Aldridge
    Øystein Aldridge
  1. juni skal Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandle klagen som forfatter og forlegger Anders Cappelen har skrevet på vegne av kirurg Per Kristian Eide.

TV 2 publiserte fra desember 2012 en rekke saker om Eide. Disse dreide seg blant annet om at hjernekirurgen angivelig skal ha utsatt pasienter for fare og påført dem varig skade.

Cappelen mener TV 2 har brutt god presseskikk over 4000 ganger i over 70 saker. Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at klagen runder 3000 sider.

Også Aftenposten er klaget inn til PFU for fire saker som gjelder Eide. Bergens Tidende er klaget inn for tre saker og NTB for seks saker.

Dagbladethar via en innsynsbegjæring hos Statens helsetilsyn fått tilgang til den første versjonen av klagen som Cappelen har skrevet på vegne på av Eide. Klagen ble i ettertid redigert kraftig, før den ble levert til PFU i april 2014.

— Hun burde beskyttes mot seg selv

I dokumentet nevnes flere medarbeidere i TV 2.

Blant annet omtaler Cappelen den ene reporteren som «blond» og skriver at hun «burde ha blitt beskyttet mot seg selv», ifølge Dagbladet.

Videre problematiserer Cappelen hvorvidt reporterne hadde forutsetninger for å dekke saken om hjernekirurgen Eide.

«Det er ikke urimelig å anta at deres evner og forutsetninger for å trenge inn i og forstå et relativt komplekst forskningsprosjekt, er, hva skal vi si, noe begrenset», skriver Cappelen.

Cappelen: Journalister må tåle søkelys på seg selv

Cappelen påpeker overfor Dagbladet at nesten alt som de omtaler i saken, ble redigert vekk i den offisielle versjonen av klagen.

- Prinsipielt må journalister tåle søkelys på seg selv, og at deres evner belyses og granskes, på samme måte som pressen problematiserer andre menneskers avgjørelser og opptreden, sier Cappelen til Dagbladet.

TV 2: Vi har ikke brutt god presseskikk

Nyhetssjef Niklas Lysvåg i TV 2 sier til avisen at det ikke tjener noen å bruke den type karakteristikker som Cappelen har gjort.

- Det tjener heller ikke en opplyst behandling i PFU. Som journalister skal vi tåle mer enn andre, og lar oss ikke stoppe av uvesentlige og usaklige karakteristikker, sier han.

Lysvåg mener TV 2 har gjort et godt og viktig stykke journalistikk, og at de ikke har brutt god presseskikk.

PFU bruker en hel stilling på klagen

Anders Cappelen har spesialisert seg på å hjelpe dem som ønsker å klage inn medier til PFU. Han har vunnet frem i en rekke klagesaker.

Dagens Næringsliv skrev før jul at PFU har brukt én full stilling på klagen fra Cappelen. I kjølvannet av klagen har PFU gjort endringer som gir dem muligheten at klager kortes ned dersom det er nødvendig.

Klagene mot TV 2, Aftenposten, Bergens Tidenden og NTB som gjelder hjernekirurg Per Kristian Eide behandles av PFU 22. juni.

Les også

  1. PFU: VG felt for å tjene på motekoblinger

  2. Jon Andreas Håtun er opprørt etter sorgartikkel i Her og Nå

  3. Aftenposten felt og frikjent for Stanghelle-kommentar