PFU: Faktisk.no brøt ikke god presseskikk i faktasjekk av 11. september-artikkel i Ny Tid

Representanter for avisen Ny Tid klaget inn Faktisk.no på fem punkter i Vær varsom-plakaten, men klagen nådde ikke frem i utvalget.

Pressens Faglige Utvalg 29. august 2018.

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Onsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg en klage fra representanter av avisen Ny Tid. Klagen gjaldt en en faktasjekk som nettstedet Faktisk.no gjorde i fjor.

Utvalget konkluderte med at Faktisk ikke har brutt god presseskikk, og frikjente dermed faktasjekknettstedet. Faktisk.no var klaget inn på fem ulike punkter i Vær varsom-plakaten.

– PFUs konklusjon er at Faktisk ikke har brutt god presseskikk, sa leder Alf Bjarne Johnsen i PFU.

Mer fra Medier24:

Omhandlet 11. september-artikkel

Bakgrunnen for klagen gjaldt en faktasjekk som Faktisk.no gjorde av en artikkel i avisen Ny Tid. Faktisk skrev at Ny Tid «ukritisk videreformidlet en konspirasjonsteori».

Ny Tids artikkel hadde en tittel der det sto «’Innlysende at 9/11 var en eksplosjon’», og Faktisk skrev at dette er helt feil. Faktisk skrev også at forfatteren av Ny Tids artikkel ikke er uavhengig og objektiv, men en aksjonist.

– Faktisk hadde ikke dekning for konklusjon

Ny Tids representanter mente at Faktisk har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som krever at mediene kontrollerer opplysninger, gjennomfører kildekritikk og tilstreber kildebredde.

Faktisk har brutt dette punktet gjennom å konkludere uten tilstrekkelig dekning, og gjennom å stemple noen kilder som pålitelige og andre som upålitelige, mener klager.

Ny Tid opplyste at tittelen som Faktisk faktasjekket, sto i anførselstegn for å vise at innholdet var artikkelforfatterens mening om saken.

NRK fikk kritikk

I en annen PFU-sak onsdag fikk NRK kritikk for sin omtale av Broadnet, en av Norges største leverandører av fiberbasert datakommunikasjon.

Bakgrunnen for klagen var en artikkel på NRK.no om at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) hadde ført tilsyn med selskapet Broadnet i forbindelse med driften av Nødnett. Utvalget konkluderte med at NRK ikke hadde dekning for å skrive at Broadnet «fikk bot for brudd på sikkerhetsloven».

NRK fikk kritikk på bakgrunn av Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kontroll av opplysninger. NRK ble ikke felt på punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse, som de også var klaget inn for av Broadnet.

Å få kritikk i PFU er en midlere form for bedømmelse sammenlignet med det å bli felt.

Aftenposten frikjent

Onsdag morgen behandlet PFU også en klage mot Aftenposten fra Orange Helse AS. Selskapet hadde klaget inn Aftenposten og flere andre medier i forbindelse med en artikkel under fanen «Paradise Papers». Orange Helse mente mediene kom med «insinuerende påstander og villedende informasjon om Orange Helse».

Orange Helse fikk ikke gjennomslag klagen. PFU berømmet samtidig Aftenposten for god dekning av en omfattende sak.

Mer fra Medier24: