Kultur

Fordømmer Israel

  • Forf>marte Christensen (foto)
  • <forf>lars Ditlev Hansen <
  • Vi anerkjenner ikke lenger staten Israel, skriver forfatteren Jostein Gaarder. Men han anser seg fortsatt som en god jødevenn.

I en kronikk i Aftenposten i dag går forfatteren Jostein Gaarder til frontalangrep på staten Israel i lys av krigen i Midtøsten. I teksten, formet lik en gammeltestamentlig profeti, fremholder han at staten Israel "har voldtatt verdens anerkjennelse og får ikke fred før den legger ned sine våpen". Han anklager Israel for systematisk å ha forbrutt seg mot folkeretten, internasjonale konvensjoner og et utall FN-resolusjoner.— Hva vil du oppnå med et slikt sterkt og fordømmende angrep på Israel?- Faktisk gjør jeg det egentlig for å vekke Israel, sier Gaarder.

Redd for å såre.

Han er forberedt på reaksjoner. Selv om han mener hans syn ikke er annet enn det som ligger i FNs resolusjoner, sier han at han er redd for å få slengt etter seg påstander om at han er jødefiendtlig. Det er misforstått, sier han. For ham dreier saken seg om staten Israel i dag, humanisme og at alle mennesker er likeverdige.- Men én ting jeg er redd for, er å såre jøder i Norge, jøder jeg kjenner. Det har jeg innsett, men jeg synes det er viktig at verdenssamfunnet nå sier ifra, sier Gaarder.Han gjør det gjennom en kronikk der han bruker den formen profeten Amos brukte da han for 2750 år siden profeterte sin gudsdom over Israel. Gaarder beskriver sitt angrep som en slik dom, ikke fordi han ønsker det, men "fordi han aner den vil komme".- Spørsmålet er om Israel er villig til å holde seg innenfor folkeretten og de rammene landet har fått av verdenssamfunnet. Jeg forstår den følsomme, utsatte og sårbare situasjonen Israel er i, men mye av skylden har staten Israel selv.

Skiller.

— Er det ikke å gå for langt å slutte å anerkjenne Israel? - Kronikken er en domsprofeti. Jeg mener selvfølgelig ikke at Israel ikke skal ha et forsvar. Jeg sier ikke annet enn det verdenssamfunnet sier gjennom FN-resolusjonene. Igjen og igjen ser vi at Israel overreagerer, sier Gaarder, som presiserer at han ikke er mot Israel som sådan, men skiller mellom staten Israel av 1948 og staten Israel siden 1967.- Jeg anerkjenner staten Israel slik FN anerkjenner Israel slik staten ble opprettet i 1948. Siden 1967 har vi sett at Israel ofte reagerer til skade for seg selv. Jeg ønsker absolutt at Israel av 1948 skal ha en fremtid, men verdenssamfunnet har sviktet palestinerne.- Når du går ut så voldsomt, i et så fordømmende språk, frykter du ikke at en så hard og uforsonlig tone kan anspore eller legitimere jødefiendtlighet? - Da vil jeg bli fryktelig lei meg. Det er ikke slik det er ment. Jeg kan godt kalle meg en jødevenn. Det er staten Israel dette handler om, og Israel synes jeg ikke har vært en god jødevenn.- I kronikken skriver du at "Staten Israel i sin nåværende form er historie". Gir du ikke dermed indirekte støtte til de militante og uforsonlige miljøene som ikke anerkjenner staten Israel? - At det er militant oppstand og motstand mot Israel på okkuperte områder er ikke vanskelig å forstå. spørsmålet er imidlertid om staten Israel selv anerkjenner Israel av 1948. Dette er ment som en støtte til palestinerne, men ikke til noe bestemt parti eller miljø. Det er det palestinske folket som verdenssamfunnet har sviktet, mener Gaarder.

Les også

Guds utvalgte folk

Det er viktig at verdenssamfunnet sier fra, mener Jostein Gaarder, som er forberedt på reaksjoner på dagens kronikk.