Kultur

Medietilsynet skal utrede NRKs rolle

Neste år skal Medietilsynet kartlegge NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

Medietilsynet skal utrede NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Foto: Gorm Kallestad / NTB
  • NTB

Tilsynet skal også gjennomgå dagens mediestøtteordninger.

– Utredningene skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Tilsynet skal vurdere hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds- og bruksmangfold, hvordan NRK oppfyller sitt særskilte ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner og hvordan NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet.

– Videre skal vi se på eventuelle konkurransemessige virkninger av et utvalg av NRKs tjenester, sier Velsand.