Skjult syndefall

I Rollag stavkirke er syndefallet blitt skjult for menigheten i 250 år.