Kultur

Skjult syndefall

I Rollag stavkirke er syndefallet blitt skjult for menigheten i 250 år.

  • Forf>rolf Øhman (foto)
  • <forf>thorleif Andreassen <

Den nakne sannhet ble åpenbart som maleri på baksiden av en altertavle. Det ukjente og usedvanlig godt bevarte maleriet viser Adam og Eva etter at de har spist av den forbudne frukt og oppdaget sin nakenhet. Med sverd forviser Guds sendebud dem ut av Edens hage.Det store maleriet av syndefallet ble først oppdaget da altertavlen, epitafet, ble tatt ned for konservering i november 2003. Overraskelsen var stor da 1600-talls-epitafet, som hadde vært festet til korveggen med digre håndsmidde spikre i 250 år, åpenbarte det store maleriet av syndefallet på sin skjulte side. Bildet ble trolig malt en gang mellom 1680 og 1740.

Skjules igjen.

— Vi har sikret maleriet for ettertiden. Dessuten har vi undersøkt det for å kartlegge bildets endringshistorie med kirkebyggets endringer, forteller billedkonservator Mille Stein ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).27. oktober skal menigheten få tilbake sin tapte historie. Da kan biskopen i Tunsberg og menigheten se maleriet og høre Mille Stein fortelle om kulturskatten. Men allerede dagen etter blir bildet igjen skjult. Da festes det konserverte epitafet i korveggen.

Flott kunst.

NIKU har også konservert et annet 1600-talls epitaf og et middelalderkrusifiks som nå tilbakeføres til Rollag stavkirke, som del av Riksantikvarens stavkirkeprogram. I stavkirken finnes flott kunst fra middelalderen og senere.Rollag stavkirke, en av fire bevarte stavkirker i Numedal, ble først nevnt i skriftlige kilder i 1425, men er langt eldre. Opprinnelig en enkel stavkirke med et rektangulært skip og et smalere kor. I 1670 ble det bygget større kor, og senere fikk kirken korsarmer av stavverk på hver side av skipet. Sitt nåværende utseende fikk kirken 100 år senere. Da ble det laftet på toppen av stavkonstruksjonen, og skipet ble utvidet mot vest.

Dette middelalderkrusifikset skal tilbake til Rollag stavkirke.
Malerikonservator Mille Stein i Norsk institutt for kulturminneforskning arbeider med 1600-talls epitafet som skjulte syndefallet på sin bakside.
Det godt bevarte maleriet av syndefallet var skjult i Rollag stavkirke i 250 år.