Kultur

Forkjemperne for Y-blokken tapte i lagmannsretten

Støtteaksjon for å bevare Y-blokken fikk ikke Borgarting lagmannsretts medhold i kravet om midlertidig forbud mot demontering av kunstverk og riving av bygget.

Kjennelsen i lagmannsretten ble avsagt mandag, og Støtteaksjonens anke ble avvist.

Saken handlet om hvorvidt stevning og begjæring om midlertidig forføyning fra Støtteaksjon for å bevare Y-blokken skal avvises, noe Oslo tingrett 4. juli i år kom fram til at den skulle.

Les hele saken med abonnement