Kultur

Vil krympe Kulturrådet

Norsk kulturråd får færre medlemmer, og de enkelte fagutvalgene skal fatte vedtak i alle saker om tilskudd.

Kulturminister Thorhild Widvey fikk mandag rapporten om Norsk kulturråd, av utredningsgruppens leder Christine Hamnen, som til daglig er avdelingsdirektør i Kulturdepartementet. Larsen, Håkon Mosvold

 • Robert Hoftun Gjestad
  kulturjournalist

Noe av det første Thorhild Widvey gjorde som kulturminister i fjor høst var å sette ned en utredningsgruppe som skulle gjennomgå oppgaver i og organisasjonen av Norsk Kulturråd.

Mandag ble gruppens rapport lagt frem av leder Christine Hamnen.

I rapporten foreslås det blant annet å redusere Kulturrådet fra ti til syv medlemmer, og at rådet videreutvikles som strategiorgan mer orientert mot det kulturpolitiske.

De forskjellige fagutvalgene får myndighet til å fatte vedtak i alle saker om tilskudd, basert på et kunst— og kulturfaglig skjønn.

- Stor endring

Det foreslås også at forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere legges til rådet, uavhengig av politiske myndigheter og interesseorganisasjoner, og at rådet oppnevner egne stipendkomiteer for dette.

Rapporten foreslår ellers at det nedsettes en valgkomité som skal komme med forslag til sammensetningen av rådet.

— Dette er mange justeringer som samlet sett vil bety en ganske stor endring av Kulturrådet. Et hovedgrep er at makten over vedtakene flyttes ned til fagutvalgene, som dermed styrkes, sier Hamnen.

Hun ser ikke dette som en kritikk av måten Kulturrådet har fordelt pengene på til nå, men et forslag som styrker ønsket om at fordelingen av kulturmidler skal skje på det man kaller "armlengdeavstand" fra bevilgende myndigheter.

Norsk kulturråds direktør Anne Aasheim, som selv har vært en av medlemmene i utredningsgruppen, kalte det å flytte makten over tildelingene nedover for "et fint demokratisk prinsipp".

- I tråd med frihetsreformen

Dette synet støttes av kulturminister Thorhild Widvey.

— Her var det mange spennende modeller å vurdere fremover. Utredningsgruppens mandat har vært å gjennomgå Kulturrådet som et ledd av vår frihetsreform innen kultursektoren, der maktspredning og armlengdesavstand står sentralt. At man her foreslår at beslutningene flyttes fra ti personer til fagutvalg med over 100, er et godt eksempel på en slik maktspredning. Vi vil vurdere forslagene fra et fritt ståsted, sier Thorhild Widvey.

Norsk kulturråd forvalter og fordeler årlig omtrent én milliard kroner til forskjellige kunst- og kulturformål.

Utredningsgruppens forslag er nå sendt ut på høring med frist 15. august. Regjeringen vil så komme med sine endelige forslag i forbindelse med budsjettet for 2015.

 1. Les også

  Kulturvenner er ikke viktigst

 2. Les også

  Scener og teatre har økte utgifter men mindre besøk

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Kulturrådet kan få Vestlandskontor

 2. KULTUR

  Byene må på audition for å lokke til seg Kulturrådets nye kontor

 3. KULTUR

  Kulturbygg og kirker mot arbeidsløshet på Vestlandet

 4. KULTUR

  Økt NRK-lisens og mer penger til film. Dette er hovedpunktene i kulturbudsjettet.

 5. NORGE

  Vil legge ned fem direktorater og flytte 5000 arbeidsplasser

 6. KULTUR

  Dette er kulturlivets forventninger til statsbudsjettet