Kultur

Krever lovendring

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Akademikerne går nå sammen og krever at Regjeringen strammer inn på de midlertidige stillingene i staten.

Det er tjenestemannsloven, loven som regulerer ansettelsene til statsansatte, som gjør det mulig for staten å være versting på midlertidige ansettelser. Den åpner for langt flere midlertidige ansatte enn det som er tilfellet i arbeidsmiljøloven, loven som regulerer ansettelser i privat— og kommunal sektor.

–Vi krever nå at man endrer både tjenestemannsloven og universitets- og høyskoleloven, som gjør dette mulig.

Det er den eneste måten man kan få ned midlertidigheten på, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, som mener at den omfattende bruken av midlertidighet i akademia både er et problem for menneskene det gjelder og den akademiske kvaliteten.

–Dette er rett og slett pinlig for Regjeringen. De har snakket veldig høyt om å få mer faste ansettelser både i denne valgkampen og forrige, så nå er det på tide å gjøre ord til handling, sier Aarbakke.

Åsa Elvik, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, sier at Regjeringen ikke har tatt stilling til lovendringer, men at den vil gå inn for å få ned andelen midlertidige stillinger i universitets- og høyskolesektoren.

–Flykter departementet at bruken av midlertidighet kan gå ut over kvaliteten ved norske universiteter og høyskoler?

–Jeg vil ikke mene noe om kvaliteten på arbeidet som blir utført av midlertidige ansatte sammenlignet med det arbeidet fast ansatte utfører.

–Men kvaliteten kan trues ved at de beste hodene ikke får plass i systemet og forsvinner ut?

–Det er viktig for å rekruttere folk til sektoren. Vi er enige i at vi bør få ned bruken av midlertidige ansettelser. Et virkemiddel kan være å øke post.dok.-stillingen

–Men det er jo også midlertidige stillinger. Hvorfor skal folk ville jobbe i akademia når gjennomsnittsalderen for fast ansettelse er 43 år?

–Antallet stillinger er institusjonenes eget ansvar, innenfor de rammene de har. I forskningsmeldingen som ble behandlet av Stortinget i vår ble det vektlagt at de har både personalansvar og arbeidsgiveransvar. I meldingen blir de oppfordret til i større grad å bruke fleksibiliteten de har for eksempel i forbindelse med økte eksterne inntekter. Hittil har sektoren i liten grad brukt eksterne midler til å opprette stillinger, her kan de utnytte potensialet i større grad, sier hun.

 1. Les også

  Forskere blir holdt på gress

Relevante artikler

 1. KULTUR

  True Blood byr på blodig alvor

 2. KULTUR

  Enkle historier om håp

 3. KULTUR

  Nurse Jackie sitter som et skudd

 4. KULTUR

  Yoko Ono: - Jeg lever i nå’et, ikke i fortiden

 5. KULTUR

  -Volden har begynt å virke

 6. KULTUR

  «Utøya 22. juli»: Overbevisende om terroren på Utøya