Kultur

Nye navn på Norge: Norja, Norga, Nöörje og Vuodna

Forslagene skal nå på høring.

Regjeringen sender forslag på samiske og kvenske navn på Kongeriket Norge ut på høring. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen foreslår å vedta Norga / Norgga Gonagasriika (nordsamisk), Nöörje / Nöörjen Gånkarïjhke (sørsamisk) og Vuodna / Vuona Gånågisrijkka (lulesamisk) som offisielle navn på Norge og Kongeriket Norge.

I en pressemelding opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet også at Norja blir det offisielle kvenske navnet på Norge.

Les hele saken med abonnement