Han er bekymret for forskere som ikke tør å mene. Nå vil Henrik Asheim ta grep.

Statsråden er bekymret for et mer polarisert politisk klima på universitetene og høyskolene. Nå setter han ned et utvalg som skal ta tak i det.

Pressgrupper som skremmer bort akademikere, bekymrer forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
  • Magnus Kallelid

Fredag legger statsråd Henrik Asheim (H) frem forslag til ny universitets- og høyskolelov. Der varsler han at han vil sette ned et ekspertutvalg som skal se på den akademiske friheten.

At enkelte forskere, forelesere og studenter opplever at de ikke får mene fritt, er et problem både i Norge og andre land, mener han.

Les hele saken med abonnement