Statsråden garanterer for sikkerheten med DAB

Overgangen fra FM til DAB fortsetter. Justis – og beredskapsminister Anders Anundsen i Stortinget garanterer for god radiodekning og at hensynet til beredskap er ivaretatt.

Justis - og beredskapsminister Anders Anundsen.
  • Arve Henriksen

Bare uker før de første FM-senderne skal slukkes i Nordland i anledning overgangen til DAB, hersker det fortsatt mye usikkerhet knyttet til den teknologiske radioovergangen.

Senterpartiet har derfor foreslått å utsette slukkingen av FM-sendingene, mens Fremskrittspartiet like godt vil skrinlegge hele DAB-nettet. Bakgrunnen er blant annet usikkerheten til hvorvidt DAB-dekningen er god nok med tanke på beredskapshensyn.

Les hele saken med abonnement