Kultur

Gro Dahle gjør verden forunderlig og spennende

20 glimrende noveller om mor, far og barn

Gro Dahle forteller fra barnets standpunkt. Foto: Aas, Erlend

  • Atle Christiansen
    Bokanmelder

I Gro Dahles diktsamlinger henger ofte diktene sammen og utgjør tilsammen en slags utviklingshistorie. Nå gir hun ut 20 noveller under tittelen Amerika . De henger sammen, de også, nesten som kapitler i en roman.

Samtlige noveller har mor, far og datter som hovedpersoner. Flesteparten er sett og fortalt fra datterens synspunkt. Samlet utgjør novellene en sammenhengende historie. Familien reiser til Amerika og fars nye jobb. De etterlater en sorg over en død sønn og bror, men døden blir ikke borte på vei til Amerika. Den står og venter når de kommer frem.

Den døde broren styrer ikke alt som skjer her, men han ligger under og kaster et kaldt gufs over familien og preger særlig datterens tanker og følelser.

Gode setninger

GroDahle_Amerika_doc6mv55f0dyc8wd8q6eg5.jpg Foto: Gro

Men hva kan noveller om en kjernefamilie på tre by på av spenning? Det er vanlig og velkjent, nesten kjedsommelig vanlig. Men Gro Dahle er dikter. Hun kan noe med språk, har talent for poesi og øre for gode setninger. I Gro Dahles blikk og i hennes språk får vi se det vanlige og velkjente på nytt, og ikke bare fordi forfatteren på klassisk dikterisk vis forunderliggjør verden, men fordi oppdagelsen av verden er et av hovedtemaene i disse novellene. I en av novellene fremstilles det slik:"I begynnelsen visste jeg ikke hva som fantes og hva som ikke fantes. Jeg visste bare hva jeg kjente, hva jeg luktet, smakte. Alt var biter, punkter, sansninger og hang ikke sammen i ting eller personer. "

Dette er noveller fortalt nedenfra, fra barnets posisjon, det troskyldige og vitebegjærlige barnet som bare kjenner verden stykkevis og delt, og er avhengig av at de voksne forklarer henne verden. Særlig pappa er velegnet til å forklare. Da faller verden på plass, for en stund:

"I ett døgn til ville verden slik jeg kjente den, bestå, men utover det var alt eventyr og spekulasjon, for som faren min pleide å si: Morgendagen kjenner ingen. "

Nye ord

Verden skal oppdages. Virkeligheten skal forstås. Ting, opplevelser og datteren i familien hviler nærmest ut i stadig nye ord. Det er som om Gro Dahle sitter og tenker; hvilke ord skal jeg nå bruke for å gjøre verden forståelig og håndterlig for mine hovedpersoner. Jenta vokter nærmest på ord og fortellinger, og alt som sies – ord, fortellinger, formaninger – tar omtrent fysisk bolig i barnet og blir realitet og virkelighet langt utover det en voksen forstår:

"Da han sa det, at det var en sjanse for oss, kjente jeg det helt ned i føttene."

Barnslig

Ingenting er rart i disse novellene fordi Dahle mystifiserer eller gjør det mer barnslig enn det hadde trengt å være. Det er rart fordi Dahle makter å portrettere en ung jentes tanker og handlinger og gå så konkret og liketil inn i situasjonene at de overmanner både hovedpersonen og leseren med forundring og spenning.

Du kan ikke sluke tre-fire sider Gro Dahle-tekst i jafs, i den tro at det skulle inneholde et mindre betydningsfullt referat av noen døgn eller en traurig skildring av et landskap. Tomprat ligger ikke for Dahle, og det skjer så mye språklig oppfinnsomt underveis at du blir særlig oppmerksom hele veien.

"Det var noe i stemmen hennes. Det var en knagg." , heter det i en novelle, og det er et opplagt og klart bilde. Mora redder situasjonen, og nå henger hele den vanskelige situasjonen, og løsningen, på henne. Hun har en knagg i stemmen. Den type fantasifullt og poetisk språk er det mye av i disse novellene.

  • Huset i snøen: Les om Gro Dahles første roman for voksne.

Oppdagelse

Gro Dahle debuterte med dikt i 1987, fortellinger i 1991, og er i dag etablert som en produktiv forfatter av barne— og voksenbøker. Hun mottar stadig velfortjente priser, den foreløpig siste var Vindtornprisen i 2015 for sitt lyriske forfatterskap.

Amerika bygger forresten på Gro Dahles egen barndom og oppvekst, men dette er ikke selvbiografiske noveller, det er diktning om en liten kjernefamilie, en jente som gradvis oppdager verden.

Les mer om

  1. Litteratur