Kultur

Kulturministerenvil ha mer privat finansiering

Thorhild Widvey fortsetter incentivordningen for økt privat finansiering av kultur i neste statsbudsjett.

I neste års statsbudsjett ønsker kulturminister Thorhild Widvey å utvide gaveforsterkningsordningen til å dekke flere deler av kultursektoren enn bare museer. Her på besøk på Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo.
  • Thea Storøy Elnan
    Thea Storøy Elnan
    Journalist

En donasjon fra Sparebankstiftelsen på 4,4 millioner kroner til Naturhistorisk museum i Oslo utløste en gave på 1,1 millioner kroner fra Thorhild Widveys omdiskuterte gaveforsterkningsordning. Gaven skal brukes på et sommerfuglhus i et gammelt drivhus, samt en utendørs geologisk samling. Dermed er det bare litt under én million kroner igjen av ordningens totale størrelse på 30,3 millioner kroner. Ifølge Widvey har ordningen vært en suksess, og hun vil derfor utvide ordningen i neste statsbudsjett, både dekningsområdet og økonomisk.

– Til nå har ordningen inkludert innkjøp av kunst og tiltak som styrker museer, men vi ønsker nå å utvide ordningen til å dekke også andre kulturområder, slik som scenekunst, sier Widvey.

Hensikten med ordningen er å utløse samarbeid mellom privat næringsliv og kulturlivet, slik at sistnevnte kan bli mindre avhengig av offentlig finansiering. Tilsammen har ordningen utløst 120 millioner kroner i private sponsormidler så langt i år.

– Dette er en ordning som fungerer. Vi vil komme tilbake til hvilke konkrete utvidelser vi vil gjøre på onsdag, sier Widvey.

Utløser ikke flere kulturkroner

Tidligere sponsorsjef i DNB og nå sponsorkonsulent i Sponsorconsult, Jacob Lund, er uenig i at ordningen har vært en suksess.

– Aktive kulturgivere var på banen lenge før gaveforsterkningsordningen kom på plass. De har ikke mer penger å avse nå, og ordningen har ikke

Sponsorrådgiver Jacob Lund.

tilført mange flere sponsorer, slik hensikten med ordningen var. Den er derfor bare et slag ut i luften. Jeg følger ganske godt med, og i nuet ser jeg ingen nytte av ordningen, sier han.

Lund påpeker at den pågående oljekrisen kan gjøre sponsorpengene enda vanskeligere å innhente, spesielt for kulturnæringen på Vestlandet.

– Jeg tror dessverre ikke ordningen kan utløse flere kulturkroner, sier han.

Her er svar på hvordan oljekrisen påvirker sponsorpengene i norsk kulturliv:

Les også

Oljekrisen rammer kultur-Norge

Bare for de store

Kulturpolitisk talsmann i SV, Bård Vegar Solhjell, har tidligere kritisert regjeringen for at de lar en av de største økningene på kulturbudsjettet gå til en ordning som bare store aktører i norsk kulturliv vil få noe ut av. Widvey er imidlertid ikke redd for at de små kulturaktørene vil falle utenfor ordningen.

– Min erfaring er at kulturordninger som er aktive, klarer å skaffe seg sponsoravtaler. Man må faktisk jobbe og gjøre en egeninnsats for å bygge nettverk og skaffe finansiering. Det viktigste er at vi klarer å skape dette samarbeidet mellom det offentlige og det private i norsk kulturliv. Det er både små og store beløp som deles ut til små og store kulturinitiativ, sier Widvey.

– Får privat næringsliv for mye makt over kulturlivet med denne ordningen?

– Absolutt ikke. Det er viktig å understreke at det offentlige har et særlig ansvar å ta vare på vedlikehold av museer. Det private engasjementet kommer på siden. Det er blitt en trend i Norge å være mer opptatt av å gi private donasjoner til kulturlivet. Jeg synes det er mange gode eksempler på at det går an å få utløst mer, men vi som politikere skal være kreative og finne enda flere tiltak som kan støtte opp om kulturlivet, sier Widvey.

– Ifølge kritikerne er det mangel på sponsorer som er problemet?

– Det er ikke riktig. Det er nye penger som har kommet til hele tiden.

Etterlyser gaveforsterkningsordning i teaterbransjen:

Les også

Skuespillere permitteres etter pengemangel

Fjernt fra virkeligheten

Festivalleder for Bergen internasjonale filmfestival (BIFF), Tor Fosse, ønsker en utvidelse av gaveforsterkningsordningen velkommen, men har liten tro på at den vil gagne hele kultursektoren.

– Ordningen er en god tanke, men i praksis noe fjern fra vår virkelighet. Rene sponsorer er det få igjen av i kultursektoren, og det er ikke lenger vanlig å gi støtte til kulturlivet uten å ønske noe igjen for det. Da kan det ikke kalles en gave, sier han.

BIFF har derfor valgt å jobbe med profileringspartnere i stedet, altså samarbeid med aktører som ønsker å profilere noe av det samme som tematikken i filmene på festivalen gjør.

– Jo flere institusjoner som knytter seg til et kulturarrangement, jo mer støtteverdighet burde råde – som en sponsorforsterkningsordning, ikke gaveordning, sier Fosse.

Lover å ta vare på knutepunktinstitusjonene

Knutepunktordningen kommer ikke til å fortsette slik den har vært, men kulturminister Thorhild Widvey vil ikke si noe om hvilke alternativer som kommer i stedet.

– Kommer knutepunktordningens samlede pott til å bli fordelt på flere festivaler og festspill enn i dag?

– Jeg ser at mange spekulerer i dette i mediene, men vi legger opp til at alle knutepunktinstitusjonene også får det samme i 2016. Det vil komme en ordning som vil ta vare på dem alle, sier Widvey.

Derfor har Widvey grunn til å kutte i knutepunktordningen:

Les også

Aftenposten kommenterer

I tillegg til nytt omriss for knutepunktordningen, vil hun fortsette arbeidet med å finne løsninger som kan utløse et nærere samarbeid mellom privat næringsliv og kulturlivet.

– Jeg synes det er positivt at private stiftelser og fond er med på maktspredning i kulturlivet vårt og bidrar til å bygge ut kulturlivet, sier hun.

– Flere spekulerer i om du må gå av som kulturminister. Hvordan forholder du deg til det?

– Det kan jeg ikke bry meg om. Det er statsministerens som bestemmer, så det får du spørre henne om.

Les også

  1. Ny satsing på kultureksport

  2. Alle synes å være enige om at kulturpolitikken er «viktig». Men hvorfor? Her er et forsøk på å svare.

  3. Museum serverer vikingøl

Les mer om

  1. Regjeringen
  2. Kultur