Kultur

Skulle bare mangle

Språket vårt. Når noe er opplagt i den forstand at en person eller en institusjon absolutt plikter å gjøre det, har vi på norsk det faste uttrykket: «Det skulle bare mangle».

Per Egil Hegge
  • Per Egil Hegge

Det er kortversjonen – mer fullstendig lyder det «det skulle bare mangle at han/de ikke gjorde det». Her er det nødvendig med et ikke. Se bare her:

En syrisk intellektuell var gjengitt slik i Aftenposten 20. september: «Det må legges større press på de rike arabiske landene. Det skulle bare mangle at de hjalp syrerne». Hvis meningen er at disse landene opplagt har plikt til å hjelpe og sikkert kommer til å gjøre det, må det stå: «Det skulle bare mangle at de ikke hjalp syrerne.» Konstruksjonen fortoner seg ikke helt logisk for alle, og spesielt faller den tungt for utlendinger som har mer enn nok med å lære norsk som det er. Men slik det står, uten et «ikke», er betydningen at det ville være urimelig å vente eller anta at det skulle komme noe hjelp fra den kanten. Kanskje er det slik i virkeligheten, men resonnementet i artikkelen pekte i motsatt retning og sier at det er klanderverdig av disse rike nasjonene hvis de ikke hjelper.

Så forekommer det at vi får motsatt mening når en skribent eller taler surrer med verbet forebygge. Det betyr å hindre eller forhindre, og sykdomsforebyggende tiltak er tiltak som styrker helsen og avverger sykdom. Tidsskriftet Låsesmeden stenger for forståelsen med denne overskriften i årets nr. 2: «Forebyggende kriminalitet». Man forebygger kriminalitet, dvs. avverger den, ved sikre og gode låser, men det er vanskelig å tenke seg at kriminaliteten forebygger noe som helst annet enn lovlydighet.

En annonse for et fluorpreparat, som skal føre til bedre tannhelse, roste produktet som et «godt valg for sterkere tenner og forebygging av null hull». Forutsatt at leseferdighetene er gode nok hos Karius og Baktus, ville de sutte på den.