Kultur

Håndskrift hjelper hukommelsen

@gilles_and_cecilie

Barn som lærer seg å skrive for hånd, har lettere for å huske og utvikle egne ideer enn barn som lærer seg å skrive via et tastatur, viser ny forskning.

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Ettersom stadig flere av oss velger å sende en SMS eller en e-post fremfor å sette seg ned med penn og papir, frykter skrifteksperter at den oppvoksende generasjon til slutt ikke lærer seg å skrive for hånd.

Nå viser flere nye studier, som gjengis i The New York Times, at akkurat det kan få alvorlige følger for mer enn bare skriftspråket. Studiene viser nemlig at det er en klar sammenheng mellom bruken av håndskrift og evnen til å tilegne seg ny lærdom.

Ikke bare lærer barn å lese raskere når de først har lært seg å skrive for hånd, de evner også å utvikle nye ideer og beholde informasjon de har tilegnet seg.

— Når vi skriver, aktiviseres automatisk noen nervetråder, som fremprovoserer en form for mentalt simulert gjengkjennelsesprosess i hjernen, sier den franske psykologen Stanislas Dehaene ved Collège de France i Paris til avisen.

I 2012 ble det gjennomført en teststudie, ledet av psykologen Karin James ved Universitetet i Indiana. En gruppe barn fikk i oppgave å gjengi en bestemt bokstav og en figur: Her deltok både barn som hadde lært seg å skrive for hånd, og barn som ikke kunne skrive.

Gjenkjennelse

Disse fikk tre alternativer, enten å gjengi figuren i form av en tegning, en prikkete linje eller gjengi det på en datamaskin. Samtidig ble hjernen deres skannet.

Resultatet var oppsiktsvekkende. De av barna som kunne skrive og som hadde gjengitt figuren og bokstaven for hånd, viste økt aktivitet i hjernen som tilsvarer hva som skjer når voksne skriver og leser. Barn som gjenga figurene på en datamaskin viste betydelig mindre utslag.

I en annen studie, ledet av Virginia Berninger, psykolog ved Universitetet i Washington, ble det funnet tilsvarende bevis. Barn som skriver tekst for hånd, lærer seg nye ord raskere enn de som skriver på tastatur. I tillegg viste studien at barn som hadde en fin håndskrift, også var mer kreative enn de med dårligere håndskrift.

Raskere læring

Psykologene Pam A. Mueller ved Universitet ved Princeton og Daniel M. Oppenheimer ved Universitetet i California i Los Angeles hevder overfor The New York Times at studenter som noterer for hånd under forelesninger hadde lettere for å tilegne seg og huske det som ble sagt enn de som noterte på en datamaskin.

Randi Hobøl, studielederen for illustrasjon ved Norges Kreative Høgskole kjenner seg igjen i resultatene fra USA.

— Jeg vet ut ifra min undervisning at håndskrift gjør noe med kroppen. Det er noe kroppen husker, som igjen har innvirkning på hjernen. Når du former et ord eller du tegner en bil, så fanger du samtidig formene med kroppen. Det er noe du husker du gjør. Jeg tror derfor at tegneundervisning er en viktig del av barns opplæring, den bidrar til å styrke barnas analytiske og observasjonsevne, sier hun.

Ansettelseskrav

Hobøl mener det også er mye rett i at studenter lærer mer av å notere for hånd enn via PC.

– Hånden har tross alt en forbindelse med hjernen, sier hun.

Evne til å stave

Norges ledende kalligraf Christopher Haanes viser til hvordan man lager sammenbindinger mellom visse bokstavkombinasjoner når man skriver for hånd.

— Kinetikken, selve bevegelsesdynamikken eller muskelminnet blir direkte koblet til evnen til å stave. Man gjentar bestemte bevegelser med pennen til de blir automatiske. Tastaturet tilbyr kun enkeltstående bokstaver. I tillegg til det rent språklige er bokstavforming for hånd nyttig for hånd-øye koordinasjon, det utvikler visuell hukommelse og vurderingsevne, sier han.

Du kan fortsatt dele din håndskrift under #minskrift på Instagram, og se hundrevis av andre håndskrifteksempler.

@jentefisken
@maria_aspesaeter
@molixma
@lena_pettersen
afp000734162.jpg