Kultur

Klagestorm mot byantikvaren - Det er jo et kontroversielt prosjekt

Byantikvaren har mottatt 14 klager som protesterer mot utbyggingen av Bjarne Melgaards dødshus «A House to die In» like ved Ekely.

Cathrine Gehrken er forretningsfører for Stiftelsen Edvard Munchs Atelier, og reagerer på at Byantikvaren i de oversendte dokumentene ikke kommenterer at høyden på huset har økt med 3 meter.
  • Heidi Borud
    Heidi Borud
    Kulturjournalist

Frontene skjerpes mellom Byantikvaren, Snøhetta/Bjarne Melgaard og Selvaag på den ene siden, og naboer, kunstnere, kunsthistorikere, den lokale barnehagen og Fortidsminneforeningen på den andre siden. Spørmålet flere av klagerne stiller seg er hvorfor Bjarne Melgaard absolutt må bygge akkurat rett ved siden av Munchs gamle eiendom på Ekely. Det vil forstyrre arven etter Munch, mener flere klagere.

Les hele saken med abonnement