Kultur

Arbeiderpartiet ber om økt TV-konkurranse

«Kampen om tungtvannet» er en av de siste årenes store dramasuksesser på NRK, men serien er produsert av produksjonsselskapet Filmkameratene. Slikt vil både Regjeringen og Arbeiderpartiet ha mer av.

Arbeiderpartiet vil styrke norsk TV-drama ved å øke konkurransen mellom NRK og andre TV-produsenter.

  • Øystein Aldridge
    Øystein Aldridge

— Vi ønsker at NRK med sin størrelse og sine muskler skal bidra til mangfold i norske produksjonsmiljøer, sier mediepolitisk talsperson Arild Grande i Arbeiderpartiet (Ap).

Blant annet vil Ap tydeliggjøre NRKs rolle. I juni ble det klart at kulturminister Thorhild Widvey (H) pålegger NRK å bruke minst 40 prosent av budsjettet til innholdsproduksjon hos eksterne leverandører fra 2018. I dag er denne andelen på 10 prosent.

Grande i Ap mener at 40 prosent inntil videre er et godt mål, men at modellen til BBC kan være enda bedre.

Britenes allmennkringkaster produserer minst 50 prosent internt og minst 25 prosent eksternt. Den resterende fjerdedelen av budsjettet konkurrerer BBC og eksterne produsenter om. Målet er at sterkere konkurranse vil øke kvaliteten på norske TV-serier.

— BBC-modellen er interessant fordi den kan stimulere til at det økt konkurranse både internt i NRK og utenfor, noe som igjen vil heve nivået på norsk TV-produksjon. BBC har gode erfaringer med dette, sier Grande.

- Har godt av konkurranse

Han mener modellen vil komme alle parter til gode.

- Jeg tror NRK klarer å ta nye steg og strekke seg enda lengre i konkurranse med andre, sier Grande.

I forbindelse med Filmfestivalen i Haugesund presenterer Arbeiderpartiets demokrati- og medieutvalg søndag sitt forslag til ny filmpolitikk.

Utvalget, som ledes av Grande, mener at det i en digital tidsalder er nødvendig med gode, norske alternativer til amerikanske TV-serier.

— Det er viktig å stimulere til at gode TV-produsenter kan vokse. Vi ønsker en økning i produksjonen av TV-drama i Norge, fordi dette sikrer god lønnsomhet i bransjen over tid og dessuten forutsigbarhet for film- og TV-arbeidere, sier Grande.

Liker ikke slike grenser

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier han prinsipielt ikke er særlig glad i at denne typen grenser for NRK vedtas av politikere.

— Samtidig ser jeg hva det er de er ute etter, og det ansvaret skal vi ta. Vi ligger da også allerede på over 30 prosent ekstern produksjon, uten at vi er pålagt det, sier Eriksen, som mener forslaget til Ap i praksis ikke er særlig forskjellig fra Regjeringens ønske om 40 prosent ekstern produksjon.

Videre sier Eriksen at BBC og NRK opererer i helt ulike markeder.

— I Storbritannia kan man ønske seg en dramaserie for ungdom og få inn tilbud fra 40 forskjellige aktører. I Norge er et mindre marked, man jobber mye tettere sammen med produksjonsmiljøene om ulike prosjekter. Jeg mener uansett det er helt nødvendig at NRK leverer kvalitet i verdensklasse for at publikum skal velge vårt innhold fremover, sier han.

Foretrekker Regjeringens forslag

Torbjørn Urfjell er direktør i Virke Produsentforeningen, som organiserer over 100 norske film- og TV-produsenter. Han holder foreløpig en knapp på Regjeringens ønske om 40 prosent ekstern innholdsproduksjon i NRK.

— Jeg tror vi kan være vel så fornøyde med den modellen, fordi den åpner for at de resterende 60 prosentene også kan legges ut dersom NRK er økonomisk og kvalitetsmessig tjent med det. Vi spent på å høre mer om hvordan Arbeiderpartiet tenker rundt dette på søndag, sier Urfjell.

Da NRK-meldingen ble lagt frem i juni sa Urfjell til Aftenposten at Regjeringens nye krav til NRK vil styrke det norske, uavhengige produsentmiljøet og bidra til et rikt mangfold av norske produksjoner.

— Jeg tror Regjeringen og Ap har de samme målsetningene når det gjelder TV-produksjon, men med noe ulikt anslag for hvordan de skal oppnå målene, sier Urfjell

- Norsk film skal vinne internasjonale priser

Arbeiderpartiet mener Norge må produsere minst 25 kinofilmer og 10 dramaserier i året.

Alt bør produseres her til lands, og filmene skal stå for 25 prosent av billettsalget på norske kinoer, melder NTB fra filmfestivalen i Haugesund søndag.

Dette er bare noen av delmålene i en innstilling fra Arbeiderpartiets demokrati- og medieutvalg. Innstillingen har tre hovedmål:

  • Norske kinofilmer skal vinne priser på internasjonale A-filmfestivaler.
  • Dramaserier og spillefilmer skal eksporteres til utenlandske markeder.
  • Lønnsomheten i hele verdikjeden skal økes.

- Svært offensive mål for at bransjen

— Norge er i ferd med å etablere seg som en viktig filmnasjon internasjonalt. Flere aktører ser mot Norge, og da må vi legge til rette for dette. Vi lanserer svært offensive mål for at bransjen, private aktører og det offentlige apparatet skal ha noe å strekke seg etter, sier Arild Grande til NTB.

Han er opptatt av at alle parter må spille på lag dersom både mangfold, kvalitet og lønnsomhet skal sikres.

— Norske filmer skal speile sammensetningen i befolkningen, sosialt, etnisk og geografisk. Det må gjelde foran og bak kamera: Filmene skal spilles inn der handlingen foregår. Det betyr at framtidens Lilyhammer og Frikjent blir spilt inn på Lillehammer og Vestlandet - ikke i Oslo eller utlandet, sier Grande.

Innstillingen er ikke vedtatt av Arbeiderpartiet.

Grande er spent på mottakelsen, også i Haugesund, der det mandag arrangeres en filmpolitisk debatt med blant andre kulturminister Thorhild Widvey (H) til stede.

Les også

  1. NRK må kjøpe inn flere programmer fra andre

  2. Regjeringen vil ha insentivordning for filmindustrien fra 2016

  3. Arbeiderpartiet vil skattelegge Facebook og Google - og bruke pengene på norsk journalistikk