Obligatorisk

Språket vårt. At noe er obligatorisk, betyr at det er påbudt eller tvungent: Obligatorisk oppmøte betyr at fravær er uakseptabelt eller til og med lovstridig.

En obligasjon er et gjeldsbrev, men i ordboken er det også definert som en juridisk forpliktelse. Det var kanskje dette som fortonet seg som en redningsplanke for to kolleger som skrev om den amerikanske presidentkandidaten Donald J. Trump 22. juli og siterte ham slik: «hvis de (dvs. NATO-landene) overholder sine obligasjoner til oss, er svaret ja.» Nå har Trump mer erfaring med gjeldsbrev enn med internasjonal politikk, og det var snakk om vilje til å betale en større andel av forsvarsutgiftene. Like fullt hadde det vært bedre å legge ordet «forpliktelser» i hans munn i denne artikkelen og latt obligasjonene ligge i bankhvelvet eller på dataserveren.

Det var mer som gikk galt i Aftenpostens oppsett, som var en sammenfatning av et intervju Trump hadde gitt til avisen The New York Times. En litauisk forsker ble gjengitt slik: «Donald Trump er ikke en fare bare for de baltiske landene, men for hele verdensordenen.» Som vi tidligere har nevnt i spalten, er det ikke bare-bare å plassere ordet «bare» hvor som helst i en setning. Og det litaueren sa, var altså at Trump er en fare. Da er det bedre å stokke ordene slik: «Trump er en fare, ikke bare for de baltiske landene, men for hele verdensordenen.»

Les hele saken med abonnement