Kultur

Hamar kulturhus nådde sitt hårete mål

De ble kritisert for å ha satt seg et urealistisk besøksmål, men har motbevist de dystre spådommene.

Hamar kulturhus og hussjef Durita Brattaberg har opplevd et første driftsår med et besøk nesten så stort som forventet. Jan T. Espedal

 • Robert Hoftun Gjestad
  kulturjournalist

Norske kulturhus solgte over 2 millioner billetter til arrangement i 2014.

Om det er mye eller lite, vet egentlig ingen, fordi dette er første gang man har full oversikt over billettsalget.

Var godt kalkulerte tall

For ganske nøyaktig et år siden åpnet kulturhuset på Hamar, en investering som kostet nesten 700 millioner kroner. I en by med 30.000 innbyggere satte man seg et mål om 700.000 besøkende årlig, noe som ble kritisert som urealistisk av blant annet kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Tall fra de første ni månedene med drift av Hamar Kulturhus viser at man er nær sitt mål.

481.177 gjester besøkte kulturhuset fra åpningen 14. mars og ut 2014. Da telles alt av solgte og gratis billetter, samt tall for kino og bibliotekbesøk. Kino og bibliotek står for nesten tre-fjerdedel av besøket. Omregnet til et fullt år, vil besøket være ca. 640.000.

— Oppsummeringen viser at vårt hårete mål var et godt kalkulert tall, og at vi har klart å lage et kulturhus som er interessant å bruke av folk i hverdagen. Nå gjelder det å opprettholde besøket de neste årene, sier Durita Brattaberg.

Hun er kulturhussjef på Hamar.

— Vi er veldig fornøyd med besøket, ikke minst fordi det ble sådd tvil om at dette var mulig. I ekte sportsånd er det både deilig og gøy og motbevise de dystre spådommene, sier Brattaberg.

Millionsalg av billetter

105 små og store kulturhus samles i organisasjonen Norsk Kulturhusnettverk (NKN), som ifølge seg selv representerer rundt 90 prosent av alle norske kulturhus. Nå har NKN for aller første gang skaffet seg en oversikt over antall solgte billetter til konserter og scenekunst i husene.

Tallet er 2.048.060 for 2014.

Dette er kun salg til kulturarrangementer, og teller ikke kinobilletter, besøk på bibliotek eller andre uregistrerte besøkende. Salgstallet, i snitt rett under 20.000 pr. kulturhus, sier dermed ikke noe om hvor mange som samlet bruker dem.

— I denne bransjen har vi vært eksperter på anslag, og dette er første gang vi har spurt medlemmene om faktisk salg. Vi har derfor ikke konkrete tall å sammenligne med, men over 2 millioner er en betydelig mengde folk, og viser at det er mye aktivitet. Husene er en betydelig formidler av kultur i Norge, sier leder Ola M. Løkholm i NKN.

I forbindelse med kartleggingen av solgte billetter har man ikke samtidig målt antall arrangement. Man har heller ikke sett på beleggsgraden, altså hvor mye av billettkapasiteten som faktisk er solgt.

— Nei, vi har ikke spurt om det, og dette er helt klart en utfordring for oss videre. Vi må få dokumentert flere tall i denne bransjen, sier Ola M. Løkholm.

Driftsufordringer venter

For et år siden kartla Aftenposten hvor mange milliarder som er og blir investert i over 60 norske kulturhus gjennom en periode på 15 år. Summen var på nesten 14 milliarder kroner. En tredjedel av husene ble dyrere enn først antatt.

Årlig må disse husene dekke driftsutgifter på nesten én milliard kroner, en kostnad som stort sett faller på de enkelte kommunene.

I en fersk rapport fra Riksrevisjonen om kommunale investeringer kommer det frem at penger brukt på kulturformål er doblet i perioden 2004 til 2013, og at riksrevisor Per-Kristian Foss er skeptisk til alle de nye kulturhusene.

Foss tror det kan bli en økonomisk utfordring for kommunene å dekke underskudd i driften fremover.

— Dette er et tilbakevendende tema for oss, at kommunene ikke alltid ser at det etter en investeringskostnad også kommer en driftskostnad. På grunn av sin form og innhold er kulturhus dyre, og det er ingen tvil om at flere sliter med utgifter til både drift og vedlikehold. Likevel snakker vi nok her om et fremtidsscenario, når man skal drifte de virkelig store investeringene som er gjort de siste årene, sier Ola M. Løkholm.

Han tror det vil komme nye kulturhus også fremover, men da mindre hus med flere funksjoner.

Det neste virkelig store er Kulturhuset Kimen i Stjørdal. Huset koster godt over 700 millioner kroner, og åpner i juni.

 1. Les også

  Skeptisk til alle kulturhusene

 2. Les også

  Kulturhus-boom til nesten 14 milliarder

 3. Les også

  Hamar har 30.000 innbyggere – håper på 700.000 besøkende

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Nå åpner flere kinoer – med popcorntiltak og løsninger for smittesporing

 2. OSLOBY

  Deichman med besøksrekord: - Blir stadig viktigere som møtested

 3. KULTUR

  Forsamlinger på 30–100 personer blir antagelig ikke tillatt i år. Det kan bety katastrofe for kinoene.

 4. SPORT

  OL skulle blåse nytt liv inn i verdens tredje største økonomi. Nå kan lekene bli en ekstra verkebyll.

 5. KULTUR

  Dominerer kinosalene i Norge totalt. Her er suksessformelen.

 6. KULTUR

  Bergensband trekker seg fra festival i protest mot Resett-skribent