Hjemløs, papirløs

J.M.G. Le Clézio:<br></br>GULLFISKEN<br></br>Oversatt fra fransk av Ragnar Hovland<br></br>Eide<br></br>Tidsaktuell roman om innvandreres kår i mange land.

Da forfatteren lanserte romanen "Poisson d'or" i 1997, nevnte han Charles Dickens som et av sine store forbilder, fordi Dickens hadde et moralsk perspektiv. Om sin egen bok sa han at "de hjemløse og papirløse som man plutselig kan møte i byer over hele Europa, går rett inn i persongalleriet til "Oliver Twist"".Javisst. Det erdickens'ke berøringspunkter og kvaliteter over "Gullfisken", både når det gjelder skjebner og menneskesyn. En seksårig marokkansk jente blir bortført, pakket i en sekk og solgt som en annen handelsvare. Det traumatiske ved hendelsen gjør at hun hverken husker sitt eget navn, hva faren heter eller hjemstedet. Hun kommer til en eldre dame, Lalla Asma, som gir henne navnet Laila. Laila må arbeide, men får til gjengjeld undervisning i lesing, regning og skriving. Hun lærer seg å sette pris på den gamle kvinnen og kaller henne "bestemor".

Men da "bestemor" dør, blir Laila prisgitt hennes sønn og svigerdatter, begge hensynsløse mennesker. Hun klarer å unngå dem en stund, men blir til sist hektet av politiet og utlevert til dem, men etter en tid med hundsing og knappe matrasjoner makter hun å rømme.Vi følger Laila til hun når 21 år, og hele tilværelsen hennes er nærmest en lang reise. Hun blir utnyttet, misbrukt og bedratt, men hun er bærer av stor mental styrke og lar seg ingenlunde knekke. Etterhånden havner hun så vel i Europa som i USA, men finner seg bare til rette for kort tid av gangen.Le Clézios roman er et åpenbart innlegg i debatten om fattige innvandreres kår i rike land. Hans standpunkt er klart, og med sin innlevelse i Lailas rotløse og omskiftelige liv er det en tidsaktuell bok som vil gjøre inntrykk på enhver som har hjerte for andre mennesker.Oversetterens nynorsk er smidig og funksjonell.