Dette kunstverket dukket opp ved Y-blokken i natt

Den anonyme gatekunstneren AFK har i natt signert sin personlige protest mot rivingen av Y-blokken. Verket ble fjernet etter kort tid.

Kunstverket til gatekunstneren AFK fikk ikke leve mange timene før det ble fjernet.
  • Arve Henriksen
  • Har du tips, bilder eller informasjon om veggkunsten ved Y-blokken? Meld arve.henriksen@aftenposten.no.

I natt dukket det opp et verk på treveggen som omgir rivingsområdet til Y-blokken i Regjeringskvartalet. Verket viser et bilde av den spanske kunstneren Pablo Picasso som holder opp sin høyre hånd for å markere motstand mot at bygget rives. Sin venstre hånd holder han fast i sin egen skjortekrave, som er formet som en Y.

Les også

Politiet har fjernet Y-blokk-aksjonistene

Mannen som står bak er ingen hvem som helst. Gatekunstneren AFK opptrer anonymt, men har likevel fått mye omtale på grunn av sine mange kunstverk i det offentlige rom.

Det skapte voldsom medieoppmerksomhet da et bilde av en naken Sylvi Listhaug dukket opp på en husvegg i Bergen natt til 2. påskedag i 2018. Mannen bak det kontroversielle verket var samme kunstner som i natt besøkte Y-blokken.

Maleriet utenfor Y-blokken viste kunstneren Pablo Picasso som holder hånden som for å gi et stoppsignal.
Les også

Slik skal Picasso-kunsten skjæres løs fra Y-blokken

– Påminnelse om da vi seiret over fascismen

Denne gangen er det altså Picasso og Y-blokken som er i fokus. Aftenposten har vært i kontakt med kunstneren selv. Via e-post bekrefter han at han står bak kunstverket.

– Det er jeg som står bak. Hadde det ikke vært for min egen uvitenhet, ville jeg blitt med i kampen for lenge siden. Jeg tror det er denne samme uvitenheten som har drevet frem denne beklagelige politisk beslutning, skriver han i sin e-post.

Statsbygg rydder byggegjerdet inntil Y-blokken en gang i døgnet.

På sin egen facebookside utdyper han hva han vil med verket:

– Det er i tider som disse, preget av usikkerhet og uro, at vi skal verne om alt som er et symbol på våre beste verdier, ikke rive dem ned. Y-blokken er et symbol på sosialdemokrati og en påminnelse om en tid da vi seiret over fascismen, skriver kunstneren.

Han viser videre til at Y-blokken ikke ble hardt skadet under terrorangrepet i 22. juli, og at Y-blokken er bygget for å stå i tusen år.

– Jeg kan ikke la være å føle meg litt kvalm når tanken på dette utsøkte kunstverket blir rasert bare for å bli erstattet av mer nyliberal arkitektur. Jeg er sikker på at Pablo Picasso vil snu i graven sin med tanken på dette verket som henger andre steder enn der han hadde tenkt, skriver kunstneren.

Picasso med en skjorte formet som en Y

Bildet av Listhaug skapte kraftige reaksjoner og ble sprayet over med maling. Ved hjelp av neglelakkfjerner klarte noen studenter å restaurere bildet.

Bildet ble senere auksjonert bort for 500 000 kroner.

Fjernet av statsbygg

Kort tid etter at AFK laget bildet ved Y-blokken, ble det fjernet av Statsbygg. Dette bekreftes av kommunikasjonsdirektør Hege Nja Aschim.

Kort tid etter at bildet ble malt på det grønne byggegjerdet, ble det fjernet.

– Byggeplassgjerdet ryddes én gang i døgnet unntatt i helgene. Det er vanlig prosedyre. En viktig årsak, er at gjerdet markerer inngangen til et byggegjerde og skal markere skillet mellom et anleggsområde og hvor andre kan bevege seg fritt. Da er det vanskelig å kombinere med politiske markeringer eller kunstneriske uttrykk eller reklame, sier hun.

Nja Aschim understreker at dette er vanlig rutine på alle byggeplassene til Statsbygg.

– Hvorfor måtte dere fjerne dette verket, kunne det ikke fått lov til å henge litt lenger?

– Vår kontraktspartner har oppdraget med å rydde dette gjerdet. De har imidlertid ikke kompetanse til å ta stilling til hva som skal henge der. Derfor er beskjeden at alt skal bort, med mindre det er noe Statsbygg har gitt tillatelse til.

– Skiller dere ikke mellom politisk reklame og kunstneriske uttrykk?

Picasso signert den anonyme kunstneren AFK.

– Et byggegjerde er ikke et sted for noen av delene, med mindre det er avtalt med Statsbygg. Det mest naturlige ville vel vært at kunstneren selv kontaktet Statsbygg hvis dette skulle vært tatt vare på, før det ble påført veggen.

Debatten fortsetter

Aftenposten kunstanmelder Yngve Sikko beskriver AFKs bilde av Picasso som et standard street art-verk.

– Det som gjør bildet oppsiktsvekkende, er at det er plassert der det ble plassert. Handlingen, samt at det i tillegg ble raskt fjernet, gjør at dette er verdt å omtale. Hvis dette hadde stått på en vegg på Grünerløkka er det ikke sikkert så mange ville brydd seg, sier Sikko.

– Hvor viktig er det for selve kunstuttrykket at slike verk blir fjernet?

– Det gir det hele en ekstra dimensjon. I politisk motivert street art er det helt sentralt at det blir fjernet. Hadde dette blitt hengende, hadde det ikke hatt noen brodd. Nå fungerer det som den protesten det er tenkt å være.

Viktig signal

Aftenpostens kunstnanmelder Yngve Sikko.

I rivningsdebatten har mange manet frem Picasso, men oftest i kraft av å være en stor kunstner folk flest også har hørt om, mener Sikko.

– AFKs Picasso er livstrett og streng, og kommuniserer noe sånt som: dette har jeg sett før, og jeg vil ikke ha noe av det! På Facebook skriver AFK om Y-blokkens symbolske verdi som monument over etterkrigstiden og som påminner om 22. juli. Dermed trekker han inn Picasso, ikke bare som kunstner, men også som kommunist og antifascist.

– Man kan si mye om rivingen av Y-blokken, men om den rives eller ikke, kan vi vel enes om at den ikke er avgjørende for kampen mot fascismen. Y-blokken er fortsatt bare et bygg, legger han til.

– Det er kanskje nettopp her street art kan komme til kort som kunst, nettopp ved at den blir for bombastisk. Kanskje er det en svakhet ved street art som medium for politisk debatt.

– Hvor betydningsfull er AFK om kunstner?

– Han er åpenbart en mann som folk legger merke til, som også er flink til å skape oppmerksomhet rundt seg. Det gjør ham til en god street art kunstner. Han snakker et språk folk forstår.

Debatt i NRK

Tirsdag kveld er Y-blokken også tema i Debatten hos Fredrik Solvang i NRK. Tidligere denne uken kjørte Solvang en avstemming på Twitter og Facebook om han skulle ha Y-blokken som tema eller ikke.

Og mer debatt om Y-blokken blir det altså.