Kultur

Psykonauten - en fleinsoppbrukers rusopplevelse

DOKUMENTAR: I denne filmen møter vi en person som har erfaring med fleinsopp som rusmiddel. Filmen er et eksempel på hvordan fleinsopprusen oppleves og kan sees på som et bidrag i debatten om hvorvidt fleinsopp skal godkjennes som et legemiddel i behandling av psykiske lidelser.

  • Jonas Brenna
    Produsent / innkjøpssjef video

Fleinsopp er en sopp som vokser fritt i Norge. Den inneholder det hallusinogene virkestoffet psilocybin, og er klassifisert som et narkotisk stoff på legemiddelverkets narkotikaliste.

Les hele saken med abonnement