Kultur

Psykonauten - en fleinsoppbrukers rusopplevelse

DOKUMENTAR: I denne filmen møter vi en person som har erfaring med fleinsopp som rusmiddel. Filmen er et eksempel på hvordan fleinsopprusen oppleves og kan sees på som et bidrag i debatten om hvorvidt fleinsopp skal godkjennes som et legemiddel i behandling av psykiske lidelser.

  • Jonas Brenna
    Jonas Brenna
    Produsent / innkjøpssjef video

fleinsoppalene.jpeg Foto: Stig B. Hansen

Psykonauten er hovedperson i filmen med samme navn. Han fungerer som en helt vanlig samfunnsborger, ingen kan se at han innimellom er på lange indre reiser igangsatt av fleinsopp. Foto: Jon Vatne

fleinsoppgruppe.jpeg Foto: Stig B. Hansen

Fleinsopp er en sopp som vokser fritt i Norge. Den inneholder det hallusinogene virkestoffet psilocybin, og er klassifisert som et narkotisk stoff på legemiddelverkets narkotikaliste. Plukking og inntak av soppen er ulovlig, men den har blitt forsket på som et terapeutisk middel siden 50— og 60-tallet.

Inntak av soppen kan gjøre deg desillusjonert og fremkalle forvirring og angst. Psykisk ustabile personer er også spesielt utsatt for å få alvorlige psykoser ved inntak av fleinsopp.

Les hele saken med abonnement