Kultur

Politisk strid om FM-nettet

Regjeringens vedtak om å slukke FM-nettet om to år, kommer opp i Stortinget: Fremskrittspartiet mener at beslutningen er forhastet.

For over 20 år siden dro Svein Larsen, daværende P4-sjef, til BBC - for å studere DAB. I dag mener han at teknologien er utdatert. Nå har Regjeringen vedtatt å gjøre Norge til klodens eneste FM-frie land. Carl Martin Nordby

 • Sturle Scholz Nærø

Partiet viser til at 2,5 millioner norske kjøretøy mangler DAB-radio. Samtidig har både Sverige og Danmark besluttet ikke å slukke sine FM-nett.

Mens Riksrevisjonen i Sverige sterkt advarer mot DAB-formatet, og danskene nylig bestemte seg for å beholde FM:

Onsdag ble det kjent at den norske regjering har vedtatt at vi alle blir uten riksdekkende FM-radio — om mindre enn to år.

Kan utsettes

Ifølge et stortingsvedtak i 2011 kan slukkingen utsettes til 2019. Likevel ønsker ikke medieminister Thorhild Widvey å gi lytterne mer tid.

Ib Thomsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, reagerer:

— Jeg er overrasket over vedtaket i Regjeringen. Saken er nå klarert i stortingsgruppen. Vår oppfatning er at det er for tidlig å skru av det landsdekkende FM-nettet i 2017. Stortinget hadde en krystallklar merknad i 2011, da saken ble behandlet. Jeg kan ikke se at Regjeringen har fulgt opp den forutsetningen.

- Hva går merknaden ut på?

Kritisk: Ib Thomsen (Frp)

— Det var Høyre som formulerte den, og teksten ble enstemmig vedtatt. Merknaden sier at det som skjer i Danmark og Sverige, må være avgjørende for utviklingen i Norge. Begge land har siden 2011 gått i motsatt retning. I dag har hverken danskene eller svenskene en slukkedato for FM. Dette gir et godt grunnlag for at vi avventer, også i Norge, svarer Ib Thomsen.

- En anmodning

Overfor Aftenposten uttrykker medieminister Thorhild Widvey (H) et annet syn:

— Nordisk koordinering inngår ikke i Stortingets forutsetninger for å slukke FM-nettet. Merknaden fra 2011 er følgelig en anmodning om å tilstrebe slik koordinering. Alle kravene som Stortinget stilte for å avvikle de nasjonale FM-sendingene, er nå innfridd. Derfor er det Regjeringens plikt å følge opp. Dobbeldistribusjon, på DAB og FM, koster ca. 200 millioner kroner i året. Jeg fant ingen grunn til å utsette saken, sier statsråden.

- Dristig og usikker

Under stortingsbehandlingen i 2011 var Fremskrittspartiet alene om å forsvare FM-nettet.

I deres innstilling omtales slukkingen som «en dristig og usikker avgjørelse i en tid hvor den teknologiske utviklingen går raskere, og er mer uoversiktlig mht. fremtidige teknologiske løsninger, enn noen gang. Stenges FM-nettet, er det ingen vei tilbake.»

Flere av partiets politikere reagerer på at dagens regjering «ikke følger med i timen»:

Alene i verden

Etter behandlingen i Stortinget, for fire år siden, er nemlig Norge blitt alene i verden om å stenge alle landsdekkende FM-sendinger. Stortingsrepresentant Ib Thomsen viser spesielt til situasjonen for norske bilister:

— 2,5 millioner kjøretøy kan ennå ikke ta inn digital radio. Den situasjonen alene gir grunn for å utsette FM-slukkingen.

- Hva skjer nå?

- Saken vil få et etterspill i Stortinget. Vi kan ta den opp under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett eller når meldingen om nærradioenes fremtid legges frem. Begge deler skjer nå i vår, svarer Ib Thomsen.

- Ikke så interessant

På spørsmål om hva hun synes om at Norge blir klodens eneste FM-frie land, på riksplan, svarer medieminister Widvey:

Ansvarlig: Medieminister Thorhild Widvey (H).

— Perspektivet er ikke så interessant. Noen må gå først. Vi har vårt særpreg, andre land har sitt. Regjeringen forholder seg til hva Stortinget bestemte. En av forskjellene er at det hos oss finnes et sterkt, velfungerende, kommersielt radiomarked. Slik er det ikke i Sverige. DAB gir stor merverdi. For eksempel får vi over 40 nasjonale radiokanaler, mot fem i dag.

«Utdatert beslutning»

DAB-teknologien ble skapt på 1980-tallet. Radioveteran Svein Larsen er overrasket over at en Høyre-statsråd «tvinger den på et helt land.»

Larsen, som på 1990-tallet var med å starte P4, er nå leder for Norsk Lokalradioforbund.

I dag åpner Forbundets landskonferanse, og han håper at medieminister Thorhild Widvey der vil legge frem stortingsmeldingen om lokalradioenes fremtid.

- Det finnes så mange misforståelser rundt digitalradio. En av dem er at hele FM-nettet slukkes. Vedtaket gjelder kun den nasjonale delen. Hvordan kulturministeren mener at lokalradioene får forvalte FM-båndet fremover, er vi veldig spente på, forklarer Svein Larsen.

I 1993 besøkte den tidligere Ap-politikeren BBC i London, sammen med kringkastingssjef Einar Førde. Formål: Å studere et nytt radioformat – kalt DAB.

- Går inn for tvang

I dag sier Larsen:

— Teknologien virket spennende. Nå ser vi at den fortsatt ikke kan erstatte FM. Internasjonalt går utviklingen i stikk motsatt retning. Regjeringens beslutning er ikke bare utdatert: Jeg er overrasket over at en Høyre-statsråd går inn for tvang, ved å pålegge hele landet å bytte ut radioene sine.

 1. Les også

  Etterlysning: 90.000 nye DAB-lyttere

 2. Les også

  - DAB blir innført av «gutteklubben Grei»

 3. Les også

  Sverige har ingen planer om å slukke FM-nettet

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Frps stortingsgruppe stemmer mot egen regjerings DAB-forslag

 2. KULTUR

  Statsråden garanterer for sikkerheten med DAB

 3. KULTUR

  Slukking av FM-nettet blir ikke utsatt

 4. DIGITAL

  Frp vil stoppe slukkingen av FM-nettet

 5. KULTUR

  Onsdag meldte Oslo overgang til DAB. Men denne gjengen gir ikke opp kampen for FM-radio.

 6. KULTUR

  Dragkampen om slukking av FM-nettet fortsetter