Et riktig vedtak om håndhilsing. Konservative religiøse skal ikke særbehandles | Ingunn Økland

KOMMENTAR: Saken skriver seg inn i en lang norsk tradisjon for statlig påvirket modernisering av religioner.

Er det diskriminering om en arbeidsøker som ikke vil håndhilse heller ikke får jobb? Nei, sier Diskrimineringsnemnda.

Religiøs konservatisme må vike for norske likestillingsidealer. Slik konkluderer Diskrimineringsnemnda i saken om vikarlæreren på Ekeberg skole i Oslo. Dermed har norske arbeidsgivere ryggdekning når de i fremtiden krever at arbeidstakere må akseptere å håndhilse på personer av begge kjønn.

Det kan virke som en selvinnlysende konklusjon. Men i Sverige vippet en tilsvarende sak motsatt vei tidligere i høst. Der mente et flertall i Arbetsdomstolen at Sverige var bundet av lovgivningen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Les hele saken med abonnement