Blokkering av piratnettsteder nærmer seg

Til høsten skal Oslo tingrett avgjøre om du skal nektes tilgang til piratebay.org og andre fildelingssider.I fjor sommer trådte endringene i åndsverkloven i kraft. Den åpner nå blokkering av nettsider «der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett.»

Piratebay.org er et av flere nettsteder som Oslo tingrett i høst kan bestemme seg for å blokkere for nordmenn.

Blant annet som følge av denne loven er Rettighetsalliansen stiftet. Den ble opprettet av flere organisasjoner knyttet til film-, musikk— og bokbransjen. Målet er å stoppe kopieringen av ulovlig kopierte filmer, musikk og bøker.

Mange har ventet på bekreftelsen som nå kommer fra styreleder Willy Johansen. Han sier til Aftenposten at de innen få uker vil sende en begjæring til Oslo tingrett. Der vil de kreve at Telenor og andre internettilbydere må stenge tilgangen til Piratebay.org og en del andre lignende nettsider.

Da ligger det an til en rettssak over sommeren.

Dersom bransjen får rettens støtte vil det være første gang at nettsider som ikke inneholder barneporno blir blokkert for norske nettbrukere.

- Har jobbet lenge

Styreleder Johansen forteller at de har jobbet siden i fjor høst med å forberede søksmålet mot nettilbyderne.

— Når de ikke vil blokkere frivillig, må vi dokumentere ulovligheten til de forskjellige sidene.

Johansen ønsker ikke nå å si hvilke andre sider enn Pirate Bay de ønsker å få blokkert.

Siden i fjor høst har også advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig hatt lov til å samle inn IP-adresser til nettpirater på vegne av Rettighetsalliansen.

Men Willy Johansen sier at de i første omgang ikke vil prioritere å gå til rettssak mot enkeltpersoner. Han utelukker likevel ikke at de kan gjøre det i fremtiden.

Vil ikke være internettpoliti

Rettighetsalliansen har flere ganger bedt Telenor selv blokkere diverse nettsider. Men Jørn Bremtun, informasjonssjef i selskapet, sier at dette ikke er aktuelt.

— Vi kan ikke opptre som en domstol eller en politimyndighet på nett for tredjeparter som ønsker sider stengt. Vi vil forholde oss til en domstolsavgjørelse.

Informasjonssjefen sier at Telenor ikke har noe prinsipielt mot at enkelte sider kan bli stengt, så lenge det følger av lov og rettsavgjørelse.

— Men vi er opptatt av at omfanget av begjæringer ikke blir veldig stort. Vi frykter for antallet begjæringer dersom det kommer kjennelser om å stenge sider hvor det meste er lovlig, men hvor det ligger bare litt ulovlig materiale. Men loven, slik vi oppfatter den, har tatt innover seg denne problemstillingen og det er vi fornøyd med.

Spent

Torgeir Waterhouse er direktør for internett og nye medier i bransjeorganisasjonen IKT Norge. Han har ikke noe tro på at resultatet skal bli noe annet enn at rettighetshaverne vinner.

— Det vil være gledelig, men merkelig og overraskende om dommeren kommer til noe annet.

Aftenposten har sendt en forespørsel til dem som står bak Pirate Bay, men har ikke fått svar.