Våre svenske opera- og musikerkolleger har gjort det, skuespillerne i Sverige og Norge har gjort det, og nå er det vår tur til å bryte tausheten om seksuell trakassering i den klassiske musikkbransjen i Norge. Skammen og skyldfølelsen skal legges der den skal; hos dem som utøver trakasseringen og de som beskytter dem.

Når vi leser hverandres historier er det vanskelig å tro. Norske, kvinnelige sangere utsettes jevnlig for seksuell trakassering.

Det skjer under utdanning, på og bak scenen, og i sosiale sammenhenger under dekke av «han blir sånn når han drikker litt», «såpass får du tåle skal du være i denne bransjen».

Gjennom onsdag kveld og torsdag morgen er flere undeskrifter lagt til i oppropet. Aftenposten oppdaterer med jevne mellomrom.

Bildene i saken er ikke knyttet til enkelthistoriene.

Det kan være vanskelig å skille mellom flørt, skuespill og overtramp, spesielt når man er ung og nyutdannet. I et yrke med mye seksualisert regi, er det desto viktigere at kvinner føler seg trygge på arbeidsplassen.

Vi er ikke på heksejakt, vi er ikke hårsåre eller pripne, vi har bare fått nok. Dette er bare noen av våre historier.

Dette krever vi

Vi ønsker at kommende generasjoner av sangere skal slippe å oppleve situasjoner som beskrevet over.

Vi krever at alle studenter og ansatte skal kunne varsle om seksuell trakassering, maktmisbruk eller overgrep uten å være redd for å miste jobb eller få ord på seg for å «være vanskelig».

Vi krever at ledelsene ved høgskolene, universitetene, distriktsoperaene og Den Norske Opera & Ballett tar øyeblikkelig grep og setter inn tiltak for å trygge hverdagen for sangerne. Vi krever at de håndhever reglementet for sextrakassering, og at de skyldige må ta konsekvensen for sine handlinger.

Vi krever en holdningsendring i hele kulturbransjen, og at det innføres absolutt nulltoleranse for seksuell trakassering i utdanningsinstitusjonene og på arbeidsplassene.

295 kvinnelige sangere står samlet i en stemme bak dette oppropet. Vi kommer ikke til å kommentere innholdet i oppropet videre.

Oppropet er signert av