Knusende fellelse for NRK i rom-saken

Det tok bare noen minutter for Pressens Faglige Utvalg (PFU) å fastslå at det etterhvert mye omtalte romkvinneinnslaget fra NRK Dagsrevyen i januar i år, er i strid med god presseskikk.

Romkvinnen som er dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen datter.
  • Kaja Korsvold
    Journalist

I uttalelsen fra PFU heter det at forenklinger og utelatelser som regel må til i nyhetsjournalistikk, og at det presseetiske derfor dreier seg om hva man velger å utelate og å fremstille, skriver fagbladet Journalisten.

– Men fortellergrep som vinkling og dramaturgi må ikke gå på bekostning av etterrettelighet, ble det lest opp, og vist til Vær Varsom-plakatens punkter om å være kritisk i valg av kilder.

Utelot voldtekt

Utvalget så alvorlig på at reportasjen utelot informasjon om at romkvinnen var dømt for medvirkning til voldtekt av egen datter.

– Det må anses som en aktiv historieforfalskning, heter det i uttalelsen.

Utvalget kritiserte også NRK for å identifisere den fornærmede jenta i reportasjen.

I NRKs tilsvar vises det til at lisenskringkasteren allerede har beklaget utsendelsen, og at tiltak i redaksjonen allerede er iverksatt for å hindre lignende å skje igjen, skriver Journalisten.

–Utvalget merker seg tiltakene og beklagelsene. Men i dette tilfellet er det presseetiske overtrampet så grovt at det ikke oppveier det opprinnelige bruddet.

— En fortjent dom

— For oss er dette bare en bekreftelse på den erkjennelsen vi selv har trukket. Sånn sett er dette en fortjent dom, sier nyhetsredaktør Stein Bjøntegård i Dagsrevyen.

— Vi har lagt oss helt flat i denne saken. Vi tar den alvorlig og den har fått konsekvenser. Vi har satt i gang tiltak for å skjerpe rutienene og for å lære oss selv å bli bedre.

- Har Dagsrevyen mistet tillit på grunn av det omstridte innslaget?

— Noen vil nok ha mistet tillit. Derfor har vi skjerpet rutinene.

- Er det en større omlegging på gang i Dagsrevyen?

— Ikke i forhold til det folk ser.

- Er det planer om å øke utenriksdekningen?

— Det avhenger av nyhetsbildet. For et år siden holdt vi mye på med Libya, nå har det vært litt mindre.

- Er det så få konflikter i verden for tiden?

— Det er litt roligere nyhetsbilde i forhold til det vi har hatt. Men det går fort opp og ned. Vi går igjennom slike ting også kontinuerlig, sier Bjøntegård.

- Går hus forbi for folk flest

Medierådgiver Lasse Gimnes tror NRKs rykte er svekket etter det famøse Dagsrevy-innslaget, men bare i mediekretser.

— Blant mediefolk er nok mange opptatt av at NRK med dette har trådt over en grense. Når det gjelder den vanlige TV-seer, tror jeg imidlertid at det ikke betyr noe. Mange har nok ikke fått med seg at dette har skjedd i det hele tatt, sier Gimnes.