Kultur

NRK må kjøpe inn flere programmer fra andre

NRK får ifølge kringkastingssjefen verdens strengeste krav til ekstern produksjon av innhold.

Kulturminister Thorhild Widvey setter klare begrensninger for hva NRK kan drive av tjenester i fremtiden. Det er Mediebedriftenes Landsforening fornøyd med.
  • Kaja Korsvold
    Journalist
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Kulturminister Thorhild Widvey pålegger NRK å bruke minst 40 prosent av budsjettet til innholdsproduksjon hos eksterne leverandører fra 2018. Samtidig sier hun NRK ikke kan regne med vesentlig oppgang i inntektene i årene som kommer.

Den lenge bebudedestortingsmeldingenom NRKs fremtid ble lagt frem av kulturministeren i Oslo fredag. Thorhild Widvey freder NRK-lisensen ut denne stortingsperioden, men varsler at regjeringen kan komme til å legge frem et forslag for Stortinget om å endre NRKs finansieringsmodell på et senere tidspunkt. Men først skal det og en rekke andre ting utredes av ulike offentlige utvalg og konsulenter.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er tilfreds med det meste av innholdet i stortingsmeldingen.

— Den understreker viktigheten av at vi har en sterk allmennkringkaster i Norge, sier han.

Må ha forhåndsgodkjenning

Kringkastingssjefen er særlig fornøyd med at kulturministeren ikke vil innføre begrensninger for hva NRK kan gjøre på nettet. Om NRK derimot vil starte nye tjenester ut over det rikskringkastingen har i dag, skal dette forhåndsgodkjennes av Medietilsynet,

— Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ville være helt feil å strupe NRKs nettilbud, og er glad for at vi ble hørt på dette, sier Eriksen.

En av de mest drastiske føringene for NRK er pålegget om minst 40 prosent ekstern innholdsproduksjon over en treårsperiode fra 2018. I dag er denne grensen på 10 prosent, men NRK kjøper likevel inn noe over 30 prosent av programinnholdet fra eksterne leverandører.

Krevende uten nye ressurser

— Om vi ikke får tilført mye nye ressurser vil det bli krevende å etterkomme dette pålegget. Jeg er for øvrig ikke kjent med at noen annen allmennkringkaster i verden har et så høyt krav på seg til innkjøp av eksternt produsert innhold, sier kringkastingssjefen.

- Vil dette føre til en nedbygging av produksjonsstaben hos NRK?

— Vi er også pålagt å effektivisere driften. Det vil nok rydde vei for en god del av denne justeringen, svarer Eriksen.

Kulturministeren sa under presentasjonen av meldingen at "NRK ikke kan vente full kompensasjon for utgifter fremover".

- Hva mente du med det? Vil dere fryse NRK-lisensen frem til 2017?

— Dette må vi komme tilbake til under budsjettbehandlingen. NRK har hatt en voldsom vekst i sine lisensinntekter, jo godt over 30 prosent, de siste 10-15 årene. Det er langt over det som er den vanlige indeksen i perioden. Derfor kan de ikke regne med å få store, nye bevilgninger i tiden som kommer, sier Widvey.

Frykter utflagging av produksjon

Leder i Norsk Journalistlag, Thomas Spence, frykter at kravet om minst 40 prosent eksternproduksjon av NRKs programmer vil føre til en utflagging av norske arbeidsplasser til utlandet.

— Dette betyr en nedbygging av NRKs eget produksjonsmiljø, til fordel for en rekke eksterne produsenter som i stor grad har utenlandske eiere med krav til årlig utbytte. De driver også i stor utstrekning produksjon av sine programmer utenfor Norge. Effekten kan bli at en rekke norske arbeidsplasser blir flagget ut, sier han.

Direktør Torbjørn Urfjell i Produsentforeningen Virke, som organiserer noe over 100 norske film- og TV-produsenter, er derimot fornøyd med kulturministerens krav.

— Dette vil styrke det norske, uavhengige produsentmiljøet og bidra til et rikt mangfold av norske produksjoner, sier han.

Har satt klare grenser

Administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er godt fornøyd med innholdet i NRK-meldingen.

— Widvey har satt klare grenser for hva NRK kan drive av tjenester som er i direkte konkurranse med kommersielle aktører. Det som bekymrer oss noe er at forholdet til TV 2 og deres avtale om å være kommersiell allmennkringkaster er utsatt, sammen med blant annet utredningen om NRKs finansieringsordning i fremtiden, sier hun.

- Flere medlemsbedrifter i MBL har påpekt at drift av tjenester som yr.no og ut.no skjer i direkte konkurranse med private aktører, og ville ha stans i at NRK drev med dette. Men det har dere ikke fått medhold i?

— Vi ventet ikke tilbakevirkende kraft på ting som allerede var satt i gang. Det som er viktig er at nye tjenester fra nå av må forhåndsgodkjennes.

I tillegg har Widvey presisert at NRK ikke lenger skal lage nyttetjenester og heller fokusere på redaksjonelt innhold.

Lyser ut TV 2-avtale neste vår

Arbeiderpartiets Arild Grande mener NRK-meldingen etterlater alt for mange spørsmål.

— Istedenfor at Widvey tar grep og fører en offensiv mediepolitikk, har hun satt i gang en rekke nye utredninger som bare utsetter beslutningene. Når det gjelder avtalen med TV 2 begynner det virkelig å haste, sier han.

Widvey opplyser at ordningen med en kommersiell allmennkringkaster, slik TV 2 i dag har avtale om, vil bli utlyst våren 2016. Den må være på plass innen januar 2017.

Dette er noen av de viktigste forslagene i NRK-meldingen

NRKs plikt til å sende norsk musikk i NRK P1, P2 og P3 øker fra 35 til 40 prosent.

Mengden eksterne produksjoner skal økes til minst 40 prosent fra 2018.

Et ekspertutvalg vil utrede konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmodeller. Forslaget legges frem for Stortinget.

Departementet vil jevnlig vurdere ambisjonsnivået for allmennkringkastingstilbudet, og hvordan NRKs virksomhet påvirker kommersielle media og det totale medietilbudet til folk.

Tillatelsen NRK har til å ha reklame på nrk.no blir fjernet, og omfanget av sponsing blir avgrenset.

Departementet vil stille økt krav til effektivisering av NRKs drift.

NRK kan videreføre andre kommersielle aktiviteter, men de må være direkte knyttet til den redaksjonelle virksomheten.

Et offentlig utvalg for mediemangfold skal vurdere det samlede norske tilbudet og vurdere hvilke må staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan lisensen og produksjonstilskuddet best kan stimulere til mediemangfold.

Les også:

Les også

  1. NRK får ikke lage flere tjenester som Yr.no