Kultur

Sjeldne Hamsun-brev under hammeren

«Herr redaktør Smith, jeg er døv og kan ikke tale i telefon»

15 brev skrevet av Knut Hamsun til Aftenpostens tidligere kulturredaktør Doery Smith, skal under hammeren hos Blomqvist. Foto: Petter Storfjell

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Slik innleder forfatteren Knut Hamsun ett av sine mange brev til Doery Smith, kulturredaktør i Aftenposten fra 1941 til 1945. Nå legges 15 av brevene ut for salg under den årlige vårauksjonen til Blomqvist. Ti av brevene er ikke tidligere publisert.

I tillegg selges et foto av Knut og Marie Hamsun i hagen på Nørholm med følgebrev fra fotograf Marta Myhrsslo, også det til redaktør Smith, samt tre andre foto. Selve kronen på verket er originalmanuskriptet til Hamsuns nekrolog over Adolf Hitler. Det ble trykket i Aftenposten 7. mai 1945.

Ikke hverdagskost

— Selv om det ble solgt en stor samling brev av Hamsun i fjor, også året før, så er det sjelden at slike ting dukker opp. Absolutt litt høytid over det, sier Gunnar Krogh-Hansen, kunstekspert hos Blomqvist.

Brevene stammer fra Doery Smths familie. At auksjonshuset offentliggjør selgeren, er ikke hverdagskost. Det skyldes de senere års rettsrunder knyttet til forfalskninger av skrifter og dokumenter av Knut Hamsun og Henrik Ibsen.

— Jeg vil ikke påstå at det har skadet Hamsun på noen måte, men det har gjort folk mer forsiktig med hva de kjøper. Derfor er tidligere eierskap blitt veldig viktig, såkalt proveniens, fordi det har vært så mange forfalskninger, sier Krogh-Hansen.

Brevene har en verdivurdering på mellom 300.000 og 400.000 kroner.

Går høyt

— Tidligere har slike brev gått for mellom 20.000 og 30.000 kroner, men disse tror jeg vil komme opp mot 400.000 kroner. På grunn av den spesielle nekrologen over Hitler gjør nok at de kan gå høyere, sier han.

Fra 1957 til 1960 ga Doery Smith ut «Segelfoss Tidende», et tidsskrift viet Knut Hamsuns forfatterskap.

— Mange av brevene er morsomt skrevet, samtidig som de er skrevet i en typisk en språkmektig forfatterstil. Så jeg tror det vil være stor interesse for disse. Tidligere har Nasjonalmuseet vist seg som en interessert samler av Hamsuns tekster.

Jeg vil påstå at spesielt denne nekrologen over Hitler har en museal kvalitet, sier han.

På midten av 2000-tallet kjøpte Nasjonalbiblioteket åtte objekter via kommisjonssalg hos Norlis antikvariat for til sammen 695.000 kroner. Blant annet håndskrevne manusfragmenter av Knut Hamsuns På gjengrodde stier og et håndskrevet minneord av Knut Hamsun ved Hitlers død. Disse viste seg senere å være forfalskninger.