Kultur

NRK planlegger egne «nyheter for innvandrere»

Fredag hadde SVT i Sverige première på sitt «enkle» nyhetsprogram for innvandrere. Nå har NRK noe lignende på gang.

NRK undersøker hvordan de kan nå nye brukere som ikke snakker norsk.
  • Øystein Aldridge
    Øystein Aldridge

Mediedirektør Øyvind Lund i NRK sier de er i gang med å se på problemstillingen.

– Vi utreder om vi kan lage et tilbud spesielt rettet mot nyankomne i Norge og de som ikke kan så godt norsk. Foreløpig er det områdene nyheter, Super og NRK Skole vi ser på. Hvordan dette blir seende ut, er for tidlig å si noe om, sier han.

Ifølge Lund kommer sendingene først og fremst til å lages for nett.

– Det er vanskelig å treffe så spesifikke målgrupper på ordinære flater som radio og TV-kanaler.

På «lett» svensk

1.april begynte svenske SVT2 med daglige sendinger av nyhetsprogrammet På lätt svenska . På nett oversettes programmet til engelsk og arabisk.

– På «lett» svensk når vi dem som har vanskeligheter med å henge med i vanlige nyhetssendinger. På arabisk og engelsk treffer vi en majoritet av de som akkurat har kommet til Sverige, skriver programbestiller Helena Olsson i SVT på kanalens nettsider.

Programleder Anna Olsdatter Arnmar sier sendingene kommer til å inneholde det man trenger å vite når man bor i Sverige. Nyhetene lages etter litt andre kriterier enn det som er vanlig.

– For eksempel må vi kanskje bruke mer tid på å forklare de ulike politiske partiene, sier hun til SVT.se.

— Trenger et tilbud basert i Norge

Øyvind Lund i NRK sier de snakker med både SVT og andre,

– Vi vil gjerne lære av deres erfaringer. Det er en gruppe mennesker i Norge som i stor grad ser nyheter fra eget hjemland. De trenger også et tilbud som er basert i det norske samfunnet, sier han.

NRK har i dag dårligere dekning blant innvandrere sammenlignet med majoritetsbefolkningen.

– De som ikke snakker norsk, er selvfølgelig vanskelige å nå, og det er de som er utgangspunktet nå. Det er ikke snakk om et voldsomt stort tilbud, men det skal være ganske målrettet og tydelig, sier Lund.