Satser 50 millioner på unge forskere

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vil bruke 50 millioner av statsbudsjettet 2014 til å satse ekstra på unge forskere.
  • Maren Ørstavik
  • Sprekt grep, sier kunnskapsministeren. - Useriøst valgflesk, sier UiO-rektor.

På Universitetet i Oslos 202-årsdag, markert mandag med seremoni i Aulaen og bursdagsmiddag, meldes det fra Kunnskapsdepartementet om 50 millioner til unge forskere over statsbudsjettet i tre år fremover, samt 20 millioner til 60 nye stipendiatstillinger innenfor realfag og profesjonsfag.

— Et sprekt grep, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) om statsbudsjettlekkasjen.

- Dette er bevisste tiltak for å søke nye rekrutter til forskningen. Når universitetene har lovet å matche dette beløpet med 50 egne millioner hvert år blir det en satsing på 300 millioner kroner over tre år. Det må kunne sies å være et betydelig løft for rekrutteringen av unge forskertalenter, sier hun.

- Populistisk og korttenkt

De 50 millionene fra Regjeringen, samt 50 millioner fra landets åtte universiteter, skal fordeles gjennom Forskningsrådets Frie prosjektstøtte, og forbeholdes unge forskere.

Universitetene må bidra med midler fra egen grunnbevilgning, noe rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, ikke ser blidt på.

— Det er hyggelig med budsjettlekkasjer som går i vår retning, og det er fint og viktig å ta vare på forskertalenter. Men dette trekker på universitetenes økonomiske handlingsrom, et handlingsrom som allerede er sterkt presset, sier han.

Universitetets totalbudsjett er på 6,7 milliarder kroner, hvorav 4,5 milliarder er direkte tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Ottersen understreker at institusjonenes egne økonomiske handlingsrom blir mindre for hver nye øremerkning av midler fra departementet som må matches av institusjonene.

Les også

Et intenst kappløp

— Å legge opp til et system som trekker på dette handlingsrommet er korttenkt og går ikke i lengden. Vi nærmer oss taket på hva vi har å gå på. Det er et godt signal, men å komme med dette rett foran et valg smaker populistisk og useriøst valgflesk, sier han.

- Strategisk viktig

Initiativet kommer blant annet fra Forskningsrådet, som foreslo økningen i sitt budsjettforslag for 2014.

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, er mer enn glad for den foreslåtte budsjettøkningen.

- Dette er den strategisk viktigste budsjettøkningen vi kunne få. Å øke midlene til unge, talentfulle forskere er det beste vi kan gjøre for å heve nivået på norsk forskning, sier han.

— Tidligere har vi hatt noen enkeltutlysninger av midler forbeholdt unge forskere, men nå er dette noe vi kan gjøre hvert år, legger han til.

Realfag og profesjonsforskning

De 60 mye stipendiatstillingene er forbeholdt matematiske, tekniske og naturvitenskapelige fag, samt enkelte profesjonsfag som lærerutdanning, sykepleierutdanning og ingeniørutdanning.

— Det er fordi det er et stort behov for stipendiater på disse feltene, og det har vært for svak rekruttering til feltene over tid, sier Halvorsen.

Men også dette tiltaket er Ottersen kritisk til.

- 60 er fint men det er helt andre tall vi har bruk for. Ifølge utvalg av representanter for universitets og høgskolerådet og Kunnskapsdepartementet er det behov for 350 nye ph.d-kandidater hvert år fra 2012, sier han.

Ministeren understreker at det finnes midler til flere stipendiatstillinger gjennom andre finansieringsordninger, men kan ikke anslå hvor mange nye ph.d-stillinger som opprettes neste år i tillegg til de 60 nye.